Home

Gauss krüger vetület

A Gauss-Krüger vetületi rendszerben a Kraszovszkij-féle ellipszoidot (1940) használták: egyenlítői sugár = 6 378 245 m; lapultság = 1:298,3; Az UTM (Universal Transverse Mercator) rendszer országonként különböző ellipszoidot alkalmaz. A magyar honvédség a 2000-es évekig a Gauss-Krüger, 2004 óta az UTM vetületeket használta/ja 1 . előadás: Gauss Krüger vetület. előadás: Gauss Krüger vetület A vetület elvei és vetületi srai A.. Gauss-Krüger nemzetközi vetület A nemzetközivetületekközül a Gauss-Krüger vetület az egykori Varsói Szerződés tagállamainak közös katonai vetületevolt. Alapfelülete forgási ellipszoid, képfelülete az alapfelületet egy meridiánellipszis mentén érintő (elliptikus) henger palástja szegélymeridián középmeridián. A Gauss-Krüger és az UTM vetület 6o-os sávjából is kettő fedi az országot, tehát egyfajta vetületből is több van használatban. Ezenkívül Magyarország területének egészén az Egységes Országos Vetületi rendszer (EOV) is bevezetésre került. Egységes Országos Vetület (EOV): 1975-ben vezették be, metsző hengervetület. Ez ma a geodéziában alkalmazott hivatalos vetület. Gauss-Krüger: hengervetület, a henger tengelye az Egyenlítő síkjában található. A katonai térképezés vetülete a Varsói Szerződés idején

Vetülettan - Wikipédi

Környezeti informatika | Digitális Tankönyvtár„Király” térképek a Bosnyák téren

Mivel a Gauss-Krüger vetület az akkori szocialista országok katonai térképeinek is alapja volt, amelyeket titkosan kezeltek, polgári célra visszatértek a régi vetületekhez. 1967-68-ban az addigi eredeti meghatározású GK-koordinátákat átszámították sztereografikus vagy hengervetületi rendszerbe Sztereografikus vetület Gauss-Krüger vetület II. korszak vége 1950 - 199x Az ország teljes területét érintő újfelmérés, többszöri felújítás, levezetett térképek. TITKOS! Bessel ellipszoid Kraszovszkij ellipszoid 1 : 25 000 Adriai magasság Balti magassá 3.2 A Gauss - Krüger-vetület megvalósítása 3.3 Pontos Gauss - Krüger és a csonka sorozat pontossága 4 A gömb keresztirányú Mercator képlete Számpéldák a Gauss-Krüger vetület alkalmazására 4.1.6. A Gauss-Krüger vetület szelvényhálózata 4.2. UTM-vetület 4.2.1. Vetületi egyenletek 4.2.2. Inverz vetületi egyenletek 4.2.3. Az UTM-vetület redukciói 4.2.3.1. Hossztorzulási tényező és hosszredukció. A Gauss-Krüger, ill. az UTM vetületeknél az ellipszoidról közvetlenül térnek át egy ellipszoidi (ellipszis keresztmetszetű) hengerre, az egyes szelvényhálózati (koordináta-) vonalak nem párhuzamosak, hanem észak felé összetartanak. A Gauss-Krüger vetület vonatkozási ellipszoidja a Kraszovszkij-ellipszoid (1942)

12. előadás: Gauss Krüger vetület - PDF Free Downloa

~ i rendszere: Gauss-Krüger Nem sok választási lehetőség volt, mert egyrészt az alapanyag ~ i rendszere is Gauss-Krüger, másrészt a térképész szolgálat egyenlőre nem tervezi az áttérést más ~ i rendszerre. Az első adatfeltöltéskor megmarad az eredeti szelvényezés. A Gauss-Krüger-vetület sávbeosztása és nemzetközi jelentősége: 413: Vetületi átszámítások: Az átszámítási eljárások általános ismertetése: 419: Az általános átszámítási elvek alkalmazása a sztereografikus és szögtartó hengervetületekre: 433: Átszámítások a Gauss-Krüger vetületi sávok között: 46 is meg: a Föld alakja, helymeghatározás, vonatkozási (referencia) rendszer, koordináta-rendszer, vetület. Geodéziai alapfogalmak A geodéziát szokás a helymeghatározás tudományaként is emlegetni. Ez a tudomány, az előző meghatározás kapcsán, pedig számtalan problémával foglalkozik

EOV, Gauss-Krüger koordináták kijelzése és bevitele (Egységes Országos Vetület) rendszerben készült el. Az alaptérkép 1:30 000 méretarányú térkép részletességének felel meg, bizonyos elemek azonban ennél nagyobb részletességgel kérdezhetők le A Gauss-Krüger vetület transzverzális orientációjú, érintő, szögtartó hengervetület, melyen az Egyenlítő egységes, de a földfelszínt 6° szélességű sávokra bontva ábrázolja (1.9. ábra) A zónákat 1-60 számozzák arab számokkal. A számozás kiindulási vonala a keleti 180°-os meridián, a számozás ettől kelet felé haladva történik (emiatt a greenwich-i meridián szegélymeridián). Így Magyarország a 33. és 34. zónába esik, ugyanúgy, mint a Gauss-Krüger vetület esetén

3. előadás Vetítés, vetületek. Országos alappontok ..

3. Gauss-Krüger vetületi rendszer (GK) vetület −Mercator-féle szögtartó vetület a térképek egymás mellé sorakoztatásával az egész Földet egységes, átfogó rendszerben lehet feldolgozni tört. poláris területek ábrázolása 30+2 képfelület egy-egy meridián mentén Kraszovszkij-féle ellipszoi Transzverzális szögtartó változatai: a közepes és a nagyméretarányú topográfiai térképezés célját szolgálják (pl. Gauss-Krüger vetület). A topográfiai térképek alapjául szolgáló vetületet Gauss alkotta meg, és Krűger tökéletesítette Gauss-Krüger vetületi rendszer. Transzverzális elhelyezésű, érintő hengervetület. 60 szélességű gömbi kétszögekkel dolgozik (60 db) Univerzális Transzverzális Merkator vetület (UTM) A henger metszi az alapfelületet. Leképzése ugyanolyan, mint a G-K-nek. Egységes Országos Vetület (EOV

A ma hivatalos Egységes Országos Vetület (EOV) esetében a legnagyobb hossztorzulási érték + 26 cm / 1 km. A vetülettani ismereteket azért (is) adjuk közre, hogy az építésznek lehessen némi fogalma arról, mit jelent a térkép kereten kívüli megírásai között található mondat: készült vetületen a Gauss-Krüger vetület magyarországi viszonyokhoz való alkalmazása és a számításokhoz szükséges képletek kialakítása, táblázatok elkészítése, nagyobb területek ábrázolása egységes vetületi koordináta-rendszerben, számos egyéb vetületi probléma megoldása

Geodézia építészeknek jegyzet: Vetülettani alapo

A Gauss-Krüger koordinátarendszerben egy derékszögű koordináta-rendszer, amely lehetővé teszi , hogy keresse meg eléggé kis területen a föld metrikus koordinátái (keleti irány és észak felé vezető út) konformszimmetrikus ( szögben).Ez egy szögletes keresztirányú henger kép (keresztirányú Mercator vetület) A Gauss-Krüger vetület. A belső tájékozási adatok a következők. A fényképek tájékozása az országos koordináta- rendszerhez képest. A külső tájékozási adatok. Illesztőpontoknak nevezzük. A bázisirányú paralaxist a következő képlettel számoljuk ki - a Gauss-Krüger és UTM vetületek szélesebb vetületi sávokban történő alkalmazásakor. • Valós számokról komplex számokra áttérve, az ellipszoidi meridián ívhossza az izometrikus szélesség függvényeként adható meg. • A Gauss-Krüger és UTM koordináták elliptikus integrállal számíthatók A Gauss-Krüger féle vetület 13. Az EOV jellemzése. 14. MO-i alapponthálózatok és létesítésük. 15. Az országos háromszögelési hálózat létesítése. 16. MO-i magassági alapponthálózatok létesítése és felépítése. 17. Irányérték, tájékozott irányérték, irányszög fogalma és értelmezése •Gauss-Krüger M34° vetület kivágat Szlovák-osztrák államhatár. száraz szakasz •1920-1923 1947-1948 •határtérképek 1:2880 •sztereografikus vetület kivágat Szlovák-osztrák államhatár. Szlovák-osztrákhatártérkép •Morva (1973) •Duna (időszakos felmérés, kb. 10 évente, legutóbb 1999

Kraszovszkij ellipszoid, Gauss-Krüger vetület. UTM vetület, 1:25 000 méretarány szerinti nemzetközi szelvényezés (a szelvényhatárok nem esnek egybe a régi S42/GK rendszerűtérképekével) Geodéziai alap: az I-IV. rendűállami vízszintes alapponthálózatés a A gauss-krüger vetület egy szögtartó hengervetület, melynek alapfelülete a forgási ellipszoid. A képzelt henger az ellipszoidot egy kiválasztott meridián (kezdőmeridián) mentén érinti. Ennek megfelelően a kezdőmeridián hossztartó, egyenesként jelentkező képe az X tengely (osztott, képzetes) Főbb vetületi rendszerek Magyarországon Gauss-Krüger-vetületi rendszer UTM Universe Transversal Mercator Egységes országos vetület (EOV) Vetületválasztási szemponto

Geodéziai hálózatok 2

 1. A Gauss-Krüger-vetület. alakzat, a nehézségi erô úgynevezett potenciáljának egy kitüntetett szintfe-lülete. Ezt a szintfelületet úgy képzelhetjük el, hogy az óceánokon a nyuga-lomban lévô közepes tengerszinthez, a szárazföldeken pedig az említett kö
 2. • A Gauss-Krüger vetület • Az UTM vetület . EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM - TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 2. oldal • Ellipszoidfelületek közötti átszámítás • Vetületek közötti átszámítás FÖL/3/4 Kartográfiatörténeti kutatá
 3. A Gauss-Krüger féle vetület 14. Az EOV jellemzése. 15. MO-i alapponthálózatok és létesítésük. 16. Az országos háromszögelési hálózat létesítése. 17. MO-i magassági alapponthálózatok létesítése és felépítése. 18. A műholdas méréseken alapuló hazai GPS hálózat (OGPSH) létesítése és felépítése
 4. (Gauss - Krüger vetület) Léteznek egyéb. KatonaSul Nevéhez fűződik továbbá a Navicard elnevezésű csillagászati táblázat megalkotása (1938), ill. róla nevezték el az Érdi-Krausz-féle összetett területtartó vetületet (világtérképek számára). Írásait, térképeit érdi Krausz György néven is jegyezte
 5. 1 9 TÉRKÉPVETÜLETEK ÉS KOORDINÁTARENDSZEREK Miljenko Lapaine, Horvátország és E. Lynn Usery, USA - fordította és átdolgozta Gede Mátyás K 9.1 Bevezetés A térkép a Föld, vagy más égitest (esetleg elképzelt világ) felszínéhez köthető adatok síkba vetített, papíron, vag
 6. méréseknél, a Gauss-Krüger rendszer a katonai térképészetben, az UTM-rendszert a távérzékelésben. A hazai polgári térképezés sajátos vetületi rendszere az Egységes Országos Vetület (EOV), amelyet kettős vetítéssel (ellipszoidról annak simulógömbjére, majd a gömbről síkra) kapnak
 7. Zóna rendszer (Gauss-Krüger) - annak érdekében, hogy csökkentsék a torzítást, a Földet a hosszúsági körök mentén 6° -os közökre bontva, 60 szeletre osztották - a zónákat K-felé számozzák 1-től 60-ig, a 180° -os hosszúsági körtől kezdv

PowerPoint bemutató - MFTT

 1. -régen: Kraszovszkij ellipszoid, Gauss-Krüger vetület -most: WGS84 ellipszoid, UTM vetület 11 . 2019 II. Kihívás: vonatkozási rendszer 12 . 2019 II. Kihívás: vonatkozási rendszer •Topográfiai térképeken 6 fokos sávszélességel, azonos szelvényezéssel: De változott a
 2. A térkép vetülete: Kérjük a térkép (vetület) fajtáját feltüntetni pl. Gauss-Krüger, EOV, Sztereografikus, egyéb éspedig. Kérjük, csatolja a térképmásolatot a bejelölt lelőhellyel. 6. A leolvasott koordináták: Kitöltése nem kötelező. A koordináták méterben olvasandóak le. A
 3. b) Gauss­Krüger vetület c) UTM d) Sztereografikus vetület 1.3 Melyik adatból kiindulva lehet elkészíteni egy terület kitettségi térképét? a) a terület multispektrális műholdfelvétele b) a terület digitális ortofotója c) a terület által érintett települések KÜVET állománya
 4. − Gauss-gömb Gauss gömb: A forgási ellipszoid valamely pontjában az ahhoz legjobban simuló gömb. Sugara: R = (rMrH)0,5 Ahol rM a meridián menti, az rH pedig a haránt görbületi sugár az ellipszoid szóban forgó pontjában
 5. A Gauss-Krüger vetület 21 3.3.3. Az UTM-vetület 23 3.3.4. Az egységes országos vetület (EOV) 23 4. Helymeghatározási feladatok a vízszintes síkon 27 4.1. Geodéziai koordináta-rendszerek 27 4.2. Az irányszög fogalma 27 4.3. Az irányszög és távolság számítása koordinátákból 28.
 6. A 1 /2002. Aba (topográfiai térkép) (1987) Aba: L-34-26-C-c / MH TÁTI. - Utánny. - 1:25 000 ; [Gauss-Krüger vetület]; 1942. évi koordináta rendszer.

Átlós merkátor vetület - Transverse Mercator projection

Lambert-Gauss vetület Postel-féle vetület Aitoff-féle vetület Eckert-féle vetületek Collignon-féle vetület Kavrajszkij-féle vetület Lambert-féle vetületek Mollweide vetülete Hammer-féle vetületek Keverék vetületek A Gauss-Krüger és az UTM vetületek Források További információk {{current.index+1}} of {{items.length}}. Térképek: Pillanatot, állapotot mutatnak be (a dinamikus térképek is, mint a fedélzeti számítógépek). Eszközökben forradalmi változás, megújulás következett be Ez időrendi sorrendben felsorolja azokat a térképhálózati terveket, amelyeknek saját cikkeik vannak a Wikipédián, vagy amelyek egyébként figyelemre méltók.Mivel a lehetséges térképvetítések száma nem korlátozott, ezért nem lehet átfogó lista

Vetülettan Zentai László: Térképészet Térinformatika sá 357 Magyarország flórájának térképezése: lehetőségek a térképezés hálórendszerének megválasztására KIRÁLY Gergely 1 - HORVÁTH Ferenc2 (1) NYME Növénytani Tanszék, H-9400 Sopron, Ady E. u. 5., e-mail: gkiraly@efe.h Hazay István (Budapest, 1901. április 15. - Budapest, 1995. december 23.) Kossuth-díjas magyar geodéta, egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A 20. századi magyar geodézia kiváló elméleti szakembere volt, nevéhez fűződik a nagy méretarányú térképezés több vetülettani problémájának megoldása, egyes kiegyenlítő.

Magyarországi vetületek › Webshop › Szaktudás Kiad

 1. Melyik a kakukktojás és miért (1 pont): a) Mollveide vetület b) Braun vetület c) Bonne vetület d) Albers-vetület 6. Jellemezze a Gauss-Krüger vetületi rendszert (3 pont) 3 sz. modulzáró dolgozat 1. Szintvonalas ábrázolás (3 pont) 2. Definiálja az alábbi fogalmakat: (8 pont) szintvonal kúp hegyhát oldalhát pihenő lejtőkúp.
 2. Digitális térképészeti adatbázis fejlesztések a Magyar Honvédség Kartográfiai Üzemében. Bakó Zoltán . A digitális topográfiai térkép létrehozását magalapozó kutatások az 1980-as években kezdődtek a Magyar Honvédség Tóth Ágoston Térképészeti Intézetében. Az első digitális térkép létrehozása 1988-ban kezdődött, majd 1994. január 1-től az újonnan.
 3. t az égboltot (Nap, Hold
 4. Egységes Országos Vetület 3.10.5. Gauss-Krüger vetületi rendszer 3.10.6. Univerzális Transzverzális Mercator vetületi rendszer 3.11. Vetületválasztás és vetületanalízis 3.11.1. Vetületválasztás 3.11.2. Vetületanalízis 4. A FÖLD FIZIKAI ALAKJA - A TÉRKÉPEZÉS MÓDSZERE
 5. ÁRVÍZI TÁROZÁS VAGY ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS A TISZA MENTÉN Gábris Gyula1 - Timár Gábor2 - Somhegyi Andrea3 - Nagy Izabella4 Bevezető gondolatok A Tisza vidékét napjainkban fenyegető árvizek ellen a régi módszerekkel nem lehe
 6. 26. Nemzetközi szelvényezés ő Gauss-Krüger vetület ő topográfiai térkép 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:250 00

A modern katonai topográfiai térképek Pannon

Ebben a témában a katonai és civil térképészet, tájékozódás különféle módszereit vitatjuk meg • Mercator, Gauss-Krüger, Eckert stb. • képfelületéről és sajátosságairól • négyzetes hengervetület, területtartó kúpvetület stb. • sajátos elnevezések • ortografikus, sztereografikus Topo-Kato-3 2 Vetülettan - a vetületek elnevezése és csoportosítása Csoportosítása: • a képfelület jellege szerint transzverzális szögtartók érintő hosszúsági körökkel, ezek a közepes és nagyarányú térképezés célját szolgálják (Gauss - Krüger vetület) Léteznek egyéb, speciális célokra kialakított térképvetületek is, mint például a világvetületek vagy az égitesteket ábrázoló ortografikus vetületek

Szextant Blog "https://szextant

Dr. Bácsatyai László: Magyarországi vetületek (Szaktudás ..

A Gauss-Krüger vetületű katonai térképek esetében épp emiatt könnyű a helyzet: ezeknek épp ilyen a vetülete! A térképen a függőleges (északi) koordináták a meridián mentén az egyenlítőtől mért távolságot jelentik, míg a vizszintes koordináták első számjegye a zónaszám mínusz 30 (Magyarországot két zóna, a 33. •Gauss-Krüger vetületi rendszer (transzverzális helyzetű szögtartó hengervetület) •UTM (transzverzális helyzetű szögtartó hengervetület) •Egységes Országos Vetületi rendszer (ferdetengelyű metsző hengervetület) •Vetület nélküli rendszere (osztott, képzetes) Főbb vetületi rendszerek Magyarországon • Katonai - Varsói Szerződés (1955): Gauss-Krüger (Mercator)-féle transzverzális, Egyenlítőt érintő, szögtartó hengervetület, 1949 - NATO: Mercator-féle transzverzális, Egyenlítőt érintő, elméletileg metsző, szögtartó hengervetület (UTM) • Polgári. Előbb volt atom bomba mint reaktor, GPS, Gauss-Krüger vetület ( ha jól emléxem, mert majdnem megb*sztak geodéziából mert megmertem említeni xD, lopakodó technika, stb.) Ebből látszik, hogy az emberiség rosszra használja azt amivel jobbá tehetné a világot

Viii. a Topográfiai Térképezési Rendszer Változása 1950 ..

Mivel a korábbi vetületek (budapesti sztereografikus vetület és a Fasching-féle ferde- tengelyű hengervetületek) közös alapfelülete a régi Gauss-gömb, közöttük az átszámí- tás koordináta-módszerrel (zárt matematikai összefüggésekkel) elvégezhető. Észrevet a földi Mercator-vetület általánosítása, a pólusok ábrázolására nem alkalmas ezért ott egy meridiánban hossztartó síkvetülettel egészítették ki (Hargitai et al. 2017) (2. a ábra). A Phobos min-tájára az Erosznak is elkészítették a háromtengelyű ellipszoidra illesztésé

* Vetület (Térinformatika) - Meghatározás - Online Lexiko

A tØrkØp ismØrvei: mØretarÆny, vetület, jelkulcs, generalizÆlÆs. A tØrkØpek Øs mÆs kartogrÆfiai ÆbrÆzolÆsformÆk kialakulÆsÆnak törtØnete. A tØrkØpek csoportosítÆsa. TÆjØkozódÆs a földrajzi tØrben. Gauss-Krüger Øs EOTR topogrÆfiai tØrkØpek. FöldtudomÆnyi tØrkØpek, tØrkØpművek, tØrkØpellÆtÆs.. Leírás. Az amerikai polikonikus vetület elképzelhető úgy, hogy a földet érintő kúpot gördíti a szélesség minden párhuzamán. Ez általánosítja az a fogalmát kúpvetület, amely egyetlen kúp segítségével vetíti a földgömböt.Ennek a folyamatosan változó kúpnak az alkalmazásával minden párhuzam igaz skálájú körívvé válik, ellentétben egy kúpvetítéssel. Gauss Krüger vetületi rendszerbeli térképeket GK/Hazai szelvényezéssel 1:10 000 méretarányban, georeferálás nélküli verzióban szolgáltatják kb. 0,846m/px felbontással. A nem georeferált verziók csak natív méretarányukban, színes tömörítetlen tif fájlként érhetők el Ennek is két alfajtája létezik: normális helyzetű, szögtartóak és navigációs célokra alkalmasak transzverzális szögtartók érintő hosszúsági körökkel, ezek a közepes és nagyarányú térképezés célját szolgálják (Gauss Krüger vetület) Léteznek egyéb, speciális célokra kialakított térképvetületek is, mint. 5. Vetületi és térképrendszerek Magyarországon: Gauss-Krüger-féle térképrendszer, EOTR térképrendszer, UTM rendszer stb. és térinformatikai használatuk alapjai 6. Térképtani alapfogalmak, a térképezés. 7. A térbeli tájékozódás eszközei: tájolók, GPS 8. Magasságmérő módszerek és felszerelése. 9

Hazay István: Földi vetületek (Akadémiai Kiadó, 1954

vetület megfelelő az ivanicsi rendszer közelí-téséhez. Emiatt a jelen munkában nem lenne jű transzverzális Gauss-Krüger vetület (Mugnier, 1997). Alapfelülete a Bessel-ellipszoid, a. Gauss-Krüger rendszerű térképeket UTM koordinátahálózattal felülnyomtatva adták ki, amely lehetővé teszi a többi NATO tagország térképeihez való csatlakozást. Az első sorozat 1995-1998 között készült /B XV a 53/, amelyet újabb kiadások követtek A Gauss-Krüger vetületi rendszer és UTM Katonai topográfiai térképek 1 (vetület, szelvényezés, levezetett térképek) Katonai topográfiai térképek 2 (jelkulcs) Egységes Országos Térképrendszer 1 (vetület, szelvényezés, levezetett térképek A földrajzi nevek a terület 1966-os kiadású Gauss-Krüger vetület ű, 1:10 000-es méretarányú térképe alapján kerültek feljegyzésre. Az adatsorok végén - szögletes zárójelben - a közép-európai flóratérképezés (NIKLFELD 1971) kvadrátszámai olvashatók. Florisztikai eredmények.

Lektorálta: dr. Györffy János A jegyzet az ELTE IK 2021. évi tankönyv- és jegyzettámogatási pályázatán elnyert forrás felhasználásával készült Gauss-Krüger-, UTM., EOV., FelhasznÆlÆsukkal szerkesztett tØrkØpművek: Gauss-Krüger tØrkØprendszer, EOTR A tØrkØp rajzi elemei Síkrajz - növØnyzet, települØsek, közlekedØsi hÆlózatok ÆbrÆzolÆsa NØvrajz - nevek elhelyezØse, helyesírÆsuk, a tØrkØp kerete, hÆlózatai Domborzat-ÆbrÆzolÆ Földmérési ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 2012 írásbeli vizsga 4 / 15 2021. május 12. 3. Döntse el, hogy az alábbi táblázatban felsorolt szintezési hibák közül melye Földmérési ismeretek középszint 2012 írásbeli vizsga 2 / 16 2021. május 12. Név:.. osztály:.... Geodéziai Adatok Térképe (GAT). A geodéziai adatok térképe (Kontúrpont-térkép) a tüzér, a légvédelmi valamint a rádiótechnikai csapatok harcrendi elemeinek terepi körülmények közötti gyors geodéziai bekötését és a földi navigációs eszközök tájékozását szolgálják