Home

Mta doktori iskola

A Doktori Iskola vezetője Prof. Dr. habil Kecskés László CS.c. DSc. egyetemi tanár, az MTA rendes tagja 7622 Pécs, 48-as tér 1. I. emelet B145. iroda kecskes.laszlo@ajk.pte.hu Telefon: +36 72 501 599 / 2335 Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola. Matolcsi Máté. matematika- és számítástudományok. ODT adatlap. TT , DIT , HBDT. Oláh György Doktori Iskola (Kémiai és Vegyészmérnöki tudományok) Poppe László

Külső tagok: Péli Gábor MTA doktora, Szalai Júlia MTA doktora A TTDT további tagja a doktoranduszok képviselője, aki TáTK-on működő doktori iskola aktív hallgatója A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak (2) Doktori képzés kizárólag doktori iskola keretében folytatható. A doktori iskola létesítésér ől a fels őoktatási intézmény szenátusa dönt a doktori szabályzatban meghatározottak szerint. (3) A doktori iskola létesítésekor meg kell jelölni azt a tudományágat vagy m űvészeti ágat, amelyben a doktori Elérhetőségeink. MTA VEAB székház Cím: 8200 Veszprém, Vár utca 37. Telefon: +36 88 428 859; +36 88 426 100 E-mail: veab@tab.mta.h A doktori iskola feladata a tudományos elitképzés, az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása az iskolában művelt tudományszakok területén. Az iskola működésének feltételeit a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet tanszékei, az MTA-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport, három MTA-BME Lendület.

Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Boros Gábor, egyetemi tanár, DSc, MTA doktora KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet, 1088 Budapest, Reviczky utca 4 2013 tavaszán a BCE Politikatudományi Doktori Iskola és az MTA TK Politikatudományi Intézete megállapodást kötött közös doktori kutatási program létrehozásáról, amelynek keretében a doktori iskola hallgatói bekapcsolódhatnak az MTA TK Politikatudományi Intézetben folyó kutatásokba A doktori iskola törzstagjára vonatkozó korhatárt 65 évről egységesen felemelték 70 évre, ami korábban csak egyetemi tanárokra és MTA doktorokra vonatkozott. Megszűntek a publikációs elvárások - vagyis már az sem feltétel, hogy az illetőnek legyen legalább öt publikációja az utóbbi öt évből (ami egyébként sem volt. További minőségcélokat és indikátorokat természetesen a doktori tanácsok és a doktori iskolák is megfogalmazhatnak. Kormányrendeletek módosítása A Magyar Közlöny 2019/133. számában megjelent a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek.

Doktori Iskola - PT

Doktori iskola vezető: Dr. Széll Márta, habil, DSc : egyetemi tanár, az MTA doktora : SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet : Tel: +36/62-545-134, 545-89 A Doktori Iskola törzstagjainak száma 11, közülük 4 fő az MTA tagja, 7 fő az MTA doktora címmel rendelkezik. A törzstag emeritusok számai 11 fő. A Doktori Iskoláról további információk az Országos Doktori Tanács honlapján, ill. az oldal alján található linkeken található Az Állatorvostudományi Doktori Iskola a korábban indított programokra alapozva jött létre, nyerte a MAB megfelel elismerését, és kezdte meg működését 2001.01.01.-én. Azóta a folyamatos javítás, minőség fejlesztés jegyében törekszünk, mind szakmailag, mind szervezetileg egyre jobbat nyújtani A doktori iskola vezetője az MTA Doktora (tudomány doktora) címmel rendelkező egyetemi tanár, törzstag. A doktori iskola vezetőjét a doktori iskola egyetemi tanár törzstagjai közül - a törzstagok többségének javaslatára - a doktori tanács választja, és a rektor nevezi ki legfeljebb ötéves időtartamra A doktori iskola Magyarországon valamely egyetem doktori képzésre és egyetemi tudományos fokozat, azaz doktori (PhD vagy DLA) cím kiadására feljogosított (akkreditált) szervezeti egysége.(Itt a doktori cím alatt a PhD, művészeti ág esetén a DLA cím értendő, tehát nem az automatikusan doktori címmel járó foglalkozások, pl. orvos, fogorvos, jogász, stb. doktori.

Doktori iskola Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kelet-Közép- Európa első regionális tudományi doktori iskolája, mely 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos képzés a közgazdaságtan és a kapcsolódó társadalomtudományok térhez kötődő elméleti és módszertani ismeretei alapján a területi. A Környzettudományi Doktori Iskola hallgatóinak beszámolója 2018. A VEAB Környezet- és Földtudományi Szakbizottság szakmai programja . Időpont: 2018. június 13-án (szerdán) délelőtt 10 óra Helyszín: MTA VEAB első emeleti kisterme (Veszprém, Vár utca 37. Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és az Állatorvostudományi Egyetem Állatorvostudományi Doktori Iskolája 2017. január 23-26. között tartja a legújabb kutatási eredményeink bemutatására szolgáló Akadémiai Beszámolók üléssorozatot, amelyre idén 43. alkalommal kerül sor az Állatorvostudományi Egyetemen A Doktori Iskola bemutatása 2021. március 02. A Gyógyszertudományok Doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Hohmann Judit, az MTA levelező tagja, intézetvezető egyetemi tanár (tel.: +36-62-54-6453 az MTA doktora, professor emeritus, az Egészségtudományi Doktori Iskola titkára. Prof. Dr. KISS István az MTA doktora, egyetemi tanár, az Egészségtudományi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke. Prof. Dr. KOVÁCS L. Gábor az MTA rendes tagja, professor emeritus, az Egészségtudományi Doktori Iskola alapító törzstagja. Dr. habil

Budai Andor Metód

BME - Doktori Iskolá

SzIE Növénytudományi Doktori Iskola - OM-D62i Az iskola vezetője: Dr. Helyes Lajos, egyetemi tanár, MTA doktora Titkár: Dr. Neményi András (Nemenyi.Andras@mkk.szie.hu) Elérhetőségek: postacím: 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. telefon/fax: 28 522 069 e-mail: Helyes.Lajos@mkk.szie.h Az iskola vezetését 2009-ben Erdőhelyi András egyetemi tanár, majd 2014-ben Kiss Tamás egyetemi tanár vette át. 2018-tól Tóth Ágota egyetemi tanár irányítja a doktori iskolát Pálinkó István helyettes és Enyedy Éva Anna titkár segítségével. 2021-től Kukovecz Ákos látja el a helyettesi feladatokat 1. A doktori iskola azonosító adatai: 1.1 Kódszám: D22i 1.2 Intézmény: ELTE IK 1.3 tudományági besorolás: informatika 1.4 a doktori iskola neve: Informatika Doktori Iskola 1.5 a DI akkreditálásának éve: 2000. 2. A doktori iskola vezetője (név, tud. fokozat, beosztás, postacím): Dr. Csuhaj Varjú Erzsébet. az MTA doktora.

A Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola működési szabályzata a felsorolt jogszabályi kereteket alapul véve a működés speciális ismereteit, szempontjait rögzíti. A Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola vezetője. Dr. Gácsi Zoltán, az MTA doktora, Dr. habil.; egyetemi taná Gazdálkodás-és szervezéstudományok Doktori Iskola iskolavezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány doktora (MTA doktora) Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár, az MTA doktora . Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár. A doktori iskola neve: Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola A doktori iskola akkreditálásának éve: 2019/6/IX/2/2/1296. A Doktori Iskola vezetője. Prof. Dr. Szabó András az MTA doktora. Kaposvári Egyetem, Agrár- és Környezettudományi Kar Kaposvár, Guba Sándor u. 40. Tel.: 06-82/505-970 E-mail: szabo [PONT] andras [KUKAC. Képzés. A doktori iskola feladata a tudományos elitképzés, az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása az iskolában művelt tudományszakok területén. Az iskola vezetője: Dr. Takács Gábor, az MTA doktora. A MAB testülete újabb 5 évre, 2026. március 26-ig meghosszabbította a doktori iskola akkreditációját ( részletes. A DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYÁGA: Szociológiai tudományok, média- és kommunikációs tudományok A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE: Elekes Zsuzsanna, az MTA doktora, egyetemi tanár A DOKTORI ISKOLA PROGRAMIGAZGATÓI: Bartus Tamás PhD, egyetemi tanár (Szociológia Program) Benczes Réka, az MTA doktora, egyetemi tanár (Kommunikációtudomány.

Bemutatkozik az ELTE Szociológia Doktori Iskol

A Doktori Iskola törzstagjai. Ács Éva (MTA doktora, tudományos tanácsadó, ELKH Ökológiai Kutatóintézet) Cserti József (MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE) Homonnay Zoltán (MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE) Horváth Ákos (PhD, habilitált egyetemi docens, ELTE ZSIDÓ VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Tanácsa. Elnök: Prof. dr. Vajda Károly Titkárság: OR-ZSE Doktori Iskola Titkárság: Szalainé Rácz Katalin Tel: +36-1-318-7049/140 Fax: +36-1-267-5415/136 E-mail: doktorisk@or-zse.hu Címe: 1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2. Postacím: 1444 Budapest, Pf. 21 A Katonai Műszaki Doktori Iskola 2020. június 15. és 2020. június 24. között, a járványügyi szabályok maximális betartásával folytatta le a 2019/2020-as tanévben másodévfolyamos tanulmányaikat befejező doktoranduszok komplex vizsgáztatását.. Doktori Iskola vezet : Dr. Kovács András MTA doktora Témavezet : Dr. Kovács András MTA doktora A HAZAI FÁCÁNFÉLÉK ÉL HELY PREFERENCIÁJA TISZÁNTÚLI AGRÁRKÖRNYEZETBEN HABITAT SELECTION OF THE PHEASANT SPECIES IN AGRICULTURAL HABITATS IN THE TRANS-TISZA REGION Készítette: Szendrei László doktorjelölt Debrecen 2006 A Kerpely Antal Anyagtudományok-és technológiák Doktori Iskola tanácstagjainak, törzstagjainak és törzstag emeritusainak listája megtekinthető az alábbi legördülő menükben. MTA doktora (2006, műszaki tudomány), egyetemi tanár (ME) Dr. Török Tamás (1951

A Matematika Doktori Iskola (vezetője: Dr. Jordán Tibor egyetemi tanár, MTA doktora) három doktori programot foglal magában: az Elméleti matematika doktori programot (vezetője: Dr. Szőnyi Tamás (2020. január 1-től) egyetemi tanár Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek A doktori iskola vezetője: Dr. Fertő Imre, egyetemi tanár, az MTA doktor TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Nagy János az MTA doktora Témavezető: Prof. Dr. Blaskó Lajos egyetemi tanár, az MTA doktora ASZÁLY ÉS BELVÍZ JELENSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE Készítette: Gálya Bernadett doktorjelölt Debrecen, 2018 A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. habil Kecskés László CSc. DSc. az MTA rendes tagja, egyetemi tanár Az Állam-és Jogtudományi és Filozófia Tudományi Doktori Tanács elnöke: Prof. Dr. habil. Herke Csongor DSc. egyetemi tanár, tanszékvezető Titkárság: Éltető Dóra tanulmányi előadó Doktori Iskola elérhetőségei

Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola PhD

 1. t készíti fel a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit utánpótlásához
 2. őségcélo. k. 1. Növeljük a Doktori Iskola témavezetői között az MTA doktora fokozattal rendelkezők létszámát legalább 1 fővel. HATÁRIDŐ: 2020. szeptember, MMT DHT évi rendes 2. ülése. FELELŐS: MMT DHT elnök
 3. Rendészettudományi Doktori Iskola Kérjük, hogy a jelentkezési dokumentumokat a barta.bettina@uni-nke.hu email címre 2021.07.31-ig scannelve küldjék meg, majd postán is juttassák el. Az elektronikus úton történő jelentkezés határideje 2021.07.31

Fizikai Tudományok Doktori Iskola BME Természettudományi Ka

 1. Doktori Iskola: A Doktori Iskoláról: Felvételizőknek: Doktori hallgatóknak: Féléves teendők és határidők. Tanulmányi ügyek intézése. Formanyomtatványok. Mivel szerezhető kredit?. Képzési program: Tárgyleírások.. Szakfolyóiratok besorolása (MTA). A komplex vizsgáról: Fokozatszerzési eljárás:. Doktori hallgatóknak.
 2. Történelemtudományi Doktori Iskola. A Történelemtudományi Doktori Iskola 1993-ban alakult meg az ELTE BTK kebelében és 1994-ben kapta meg a működéséhez szükséges akkreditációt. Vezetője 1997-től 2010-ig Gergely Jenő DSc., tanszékvezető egyetemi tanár, 2010-től 2013-ig Székely Gábor DSc, egyetemi tanár, 2013-tól 2019.
 3. Dr. Varró Sándor, az MTA doktora: DOK: Az egyes doktori iskolák, képzési formák témaszámai: Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola. 140173 (önköltséges) 140174 (állami támogatású) Fizika Doktori Iskola. 140177 (önköltséges) 140178 (állami támogatású
 4. Földtudományi Doktori Iskola Önértékelés 2020 MAB azonosító: 142 tagok többsége az MTA doktora, öten akadémikusok. A doktori képzést felügyelő operatív testület a 18 szavazati jogú és 2 tanácskozási jogú tagot számláló Doktori Iskola Tanácsa4 (DIT). A szavazati jogú tagok valamennyie

Doktori Iskola vezető: Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora Témavezető: Dr. Bánszki Tamás professzor emeritus, az MTA doktora SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE GYEPGAZDÁLKODÁSÁNAK VÁLTOZÁSA 1990-2005 KÖZÖTT Készítette: Forgó István doktorjelölt Debrecen 200 Az MTA doktora cím elnyeréséért benyújtott disszertációjának németországi forrásait nagyrészt e kutatóútjain nyílott módja tanulmányozni. témavezetője és oktatója. 2004 óta e doktori iskola Doktori Tanácsának tagja és a Klasszikus szövegtudomány c. doktori program vezetője. 2009 óta a doktori iskola. Pap Norbert MTA doktora, egyetemi tanár Pirkhoffer Ervin PhD, habilitált docens Trócsányi András PhD, habilitált docens Polgári Márta MTA doktora, tudományos tanácsadó Dövényi Zoltán MTA doktora, professzor emeritus A Földtudományok Doktori Iskola Tanácsa Geresdi István MTA doktora, egyetemi tanár a doktori iskola vezetője.

A doktori iskola vezetője: Dr. Csorba Péter, az MTA doktora Program megnevezése Programvezető Tájvédelem és éghajlat Dr. Kerényi Attila, a földrajztudomány doktora Fenntartható energetikai alprogram Dr. Kalmár Ferenc PhD A lito- és hidroszféra természetes és Dr. Lóki József, az MTA doktora antropogén folyamata Intézet: MTA BTK Történettudományi Intézet. Beosztás: főigazgató (kutatásvezető) Dr. habil. Pap Norbert, PhD. Intézet: PTE TTK Földrajzi Intézet. Beosztás: tanszékvezető egyetemi tanár (kutatásvezető-helyettes) Bognár Zita. Intézet: PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetője az Egyetemen teljes munkaidőben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, magas tudományos elismertségű, MTA doktora fokozattal/címmel rendelkező egyetemi tanára, az adott doktori iskola törzstagja, akit az EHBDT javaslata alapján a Rektor nevez ki oktatógárda jelenleg 65 fő, közöttük 4 akadémikus, 19 MTA doktora, és természetesen minden oktató rendelkezik tudományos fokozattal, aktív és eredményes kutatási tevékenységük és tanári habitusuk alapján alkalmasak az Iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátására

A 11 törzstag mindegyike a BME egyetemi tanára. A törzstagok közül 7 fő az MTA doktora, közülük egy-egy az MTA levelező, illetve rendes tagja. Az 1. ábra az iskola A Doktori Iskola Tanácsa évente 60-90 jóváhagyott témát hirdet meg, ez mintegy négyszeres Ön az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizika Doktori Iskola Fizika Tanítása programjának honlapjára érkezett. A program előadásainak helyszíne: ELTE TTK Északi Tömb, Pázmány P. s. 1./A 4.52 terem. Az aktuális félév oktatási napjai: 2021. február 13. 2021. március 13. 2021. április 10. 2021. május 8. 2021. június 12

Doktori Iskola tagjai Doktori Iskola hallgatói Doktori Iskola programjai Fokozatszerzés | Komplex vizsga Felvételi | 2021 Kredit követelmények Szabályzat Doktori az MTA doktora (DSc), tudományos tanácsadó, MTA Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet; Témavezetők, témakiírók Szent István Egyetem, Növénytudományi Doktori Iskola, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1

A Biológia Doktori Iskola 2001-ben jött létre és ma az élettudományok egyik legnagyobb hazai posztgraduális programja, amely a modern biológián belül széleskörű, kutatásorientált képzést nyújt. A hangsúly a módszertani szempontból is élvonalbeli gyakorlati ismeretek elsajátításán van: az oktatási kreditek döntő. NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezetője: Prof. Dr. Halász Gábor, egyetemi tanár, DSc, MTA doktora NEVELÉSELMÉLET DOKTORI PROGRAM Vezetője: Prof. Dr. Szabolcs Éva, professor emerita, DSc Bogdán Péter A romák oktatásával kapcsolatos kérdések a pedagógiai szaksajtó tükrébe Interdiszciplináris Doktori Iskola PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program habilitációs kritériumai I. Publikációk 1. Két monográfia. (vagy 2. vagy 3.) A doktori iskola/az IDI egyes Programjai specifikálja, hogy a. magyar vagy külföldi kiadók által kiadott, b AADI. Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola. iskolavezető: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, az MTA doktora. Az Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola részét képező jogelőd Doktori Iskolák (2007. szept. 15. előtt): · ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola . Dr. Tóthmérész Béla, egyetemi tanár, iskolavezető; Dr. Magura Tibor, egyetemi tanár; Dr. Rózsa Lajos, tudományos tanácsadó (MTA-ELTE-MTMT) Dr. Lengyel Szabolcs, tudományos tanácsadó (MTA-MTMT) Kémiai Tudományok Doktori Iskola . Dr. Kövér Katalin, akadémikus, iskolavezet mta Állatorvos-tudomÁnyi bizottsÁga szie Állatorvos-tudomÁnyi doktori iskola akadÉmiai beszÁmolÓk (2012. jan ) virolÓgia, immunolÓgia, bakteriolÓgia évi 38. füzet elŐszÓ kedves kolleganők é A Kooperatív Doktori Programban részt vevő doktori hallgatók választott témájukat vállalati együttműködésben, a felsőoktatási doktori iskolák intézményes keretei között dolgozzák fel. Az első alkalommal a most véget érő tanévben meghirdetett Kooperatív Doktori Program 4,9 milliárd forintos keretösszeggel folytatódik

Doktori Iskola oktatói - KR

Politikatudományi Doktori Program - Budapesti Corvinus Egyete

3.4. A doktori iskola vezet ője: Egyetemi tanár, akadémikus vagy MTA doktora lehet. Jelenleg Prof. Dr. Ördög Vince az MTA doktora A doktori iskola vezet őjét a doktori iskola egyetemi tanár törzstagjai közül - a törzstagok többségének javaslatára - az EDT választja, és a rektor nevezi ki legfeljebb ötéves id őtartamra A Doktori Iskola Vezetője MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet. Beosztás. tudományos főmunkatárs. Doktori Tanács Tanácskozási Jogú Tagjai. az MTA Doktora . Doktori iskola programigazgatója: Dr. Bárdos Jenő professor emeritus, dr. habil., DSc, az MTA Doktora . Doktori (PhD) értekezés. Révész-Kiszela Kinga . Intervenciós program hatása az iskolaérettségre a tanulási- és motoros képességek tükrében. Témavezetők

Megkezdődött a professzori cím és a doktori iskolák

Tudományos fokozat: MTA doktora, egyetemi tanár. Debreceni Egyetem ÁOK Népegészség- és Járványtani Intézet. 4028 Debrecen, Kassai út 26. Tel.: +36 52 417 267 Fax: +36 52 417 267 A Doktori Iskola titkár A doktori iskola Megnevezése: Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola Tudományága: Gazdálkodás- és szervezéstudományok Regionális tudományok Vezetője: Prof. Dr. Popp József egyetemi tanár, intézeti igazgató, dékán, nemzetközi kapcsolatokért felelős rektori megbízott, MTA doktor A doktori iskola szabályzata. Minőségbiztosítási szabályzat. Együttműködési megállapodás: MTA Szegedi Biológiai Központ. Nemzetközi kapcsolatok. Az SZTE Doktori szabályzata. A doktori képzés és fokozatszerzés követelményei az ÁOK-n . PHD FOKOZATOT SZERZETTEK ADATA a doktori iskola vezetője: a Debreceni Egyetemnek az iskola tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért felelős egyetemi tanára, aki az MTA rendes, levelező tagja, doktora vagy a tudomány doktora (innentől együtt: akadémiai doktor) A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola három kutatási főirányban végzi tevékenységét: • Közgazdaságtudomány • Menedzsment tudományok • Agrárökonómiai kutatások A doktori iskola fő célkitűzése, hogy a képzésben részt vevő doktoranduszok számára a közgazdaságtudomány és az alkalmazott gazdaságtudományok nemzetközi élvonalának megfelelő.

ODT hír: 2021.05.28 Hirdetmények - Doktor

 1. Gáspár Vilmos: Doktori képzés a Debreceni Egyetem Kémia Doktori Iskolájában Magyar Kémiai Folyóirat 117. évfolyam, 2.-3. szám 147-152. oldal 20 éves a Kémia Doktori Iskola. A Friss Rádió riportja Dr. Gáspár Vilmossal, a Kémia Doktori Iskola vezetőjével, 2013. szeptember 24
 2. Címlap » About us » Committees » Informatika Doktori Iskola Tanácsa. Informatika Doktori Iskola Tanácsa. Elnök: Dr. Jelasity Márk, az MTA doktora, egyetemi tanár. Tagok: Dr. Csendes Tibor, az MTA doktora, egyetemi tanár Dr. Dombi József, az MTA doktora, professor emeritus Dr. Ferenc Rudolf, PhD, egyetremi docens (póttag
 3. A doktori iskola oktatói olyan a tudományos fokozattal rendelkező kutatók, akik doktori kurzusuk benyújtott tematikája és publikációik alapján a programvezető javaslatára a doktori iskola tanácsa és a tudományterületi doktori tanács jóváhagyása szerint erre a feladatra alkalmasak
 4. A doktori adatbázisból nem tölthetők át a közlemények adatai az MTA KPA-ba. - a független (nem saját vagy társszerző általi) hivatkozások száma - A PhD/DLA fokozatot szerzett doktoranduszok teljes névsora (név, fokozatszerzésük éve, közös témahirdetéssel indult, doktori anyakönyvben és disszertációban dokumentált.
 5. d) Mely doktori iskola mely programjában szervezett kurzust (A) vagy tartott előadásokat (B) Doktori Iskola Program: Év: A-B (További sorokban folytatható

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskol

Horváth Zsolt József, az MTA doktora Időpont: 2014. október 30. 13:30 Helye: Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar A. épület II. emelet 204. 1084 Budapest Tavaszmező u. 17. Bővebben >> (1) A doktori iskola vezetője a doktori iskola alapító belső tagja lehet, aki az MTA rendes, levelező tagja, doktora vagy a tudomány doktora (a továbbiakban együtt: akadémiai doktor). (2) A doktori iskola mindenkori vezetőjét a kari és az egyetemi doktori tanács javaslatára a Magyar Akkreditációs Bizottság egyetértésével a. Ön az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizika Doktori Iskola Fizika Tanítása programjának honlapjára érkezett. A program előadásainak helyszíne: ELTE TTK Északi Tömb, Pázmány P. s. 1./A 4.52 terem. Az aktuális félév oktatási napjai: 2021. szeptember 11. 2021. október 9. 2021. november 13. 2021. december 4. 2022. január 8 d) Mely doktori iskola mely programjában szervezett kurzust (A) vagy tartott előadásokat (B) PhD Iskola Program: Év: A-B (További sorokban folytatható A Doktori Iskola a neveléstudományi kutatók képzésére vállalkozik, ennek megfelelően a jelentkezők kiválasztása során alapvető szempont a kutatói rátermettség, a problémák önálló felvetésének és megoldásának képessége, az érdeklődés, a kreativitás és a tudományos munka iránti elkötelezettség

A doktori iskola története. A 2000-ben ideiglenesen, majd 2002-ben véglegesen akkreditált Fizika Doktori Iskola szervezetileg és működésében a jól működő, 1993-ban indult Fizika Doktori Programra épül. Az ELTE Fizika Doktori Programja az elsők között, 1993-ban indult meg Magyarországon Doktori értekezés Molnár Barbara Kinga Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Mogyerekkel álmodni lnár Béla, az MTA dokalma cider tora, tudományos thiovit jet adagolása 10 l tanácsadó Hivataméhészbolt legis munka os bírálók: Dr. Vásárhelyi Barna, az MTA doktora, dr horváth veronika.

A helyesírás normatív szempontok alapján rendelkezik a Dr. és a dr. címek használatáról. A kettő között értelmi, jelentésbeli különbség nincs, a kis-, illetve nagybetűs használatot nyelvi-formai-mondatbeli helyzet dönti el: címzésben, feliratban, mondatkezdő helyzetben Dr., egyéb esetekben kis dr. a szokásos forma A doktori iskola vezetője: Dr. Szilvássy Zoltán, egyetemi tanár, az MTA doktora A doktori program szakmai tevékenységét az iskola vezetője és 4 tagú tanácsa irányítja, melynek elnöke az TÉDI vezetője. A doktori iskola/program adminisztratív feladatait a doktori iskola titkára látja el. IV ELTE Doktori Iskola. Barta Dániel: Dispersion of gravitational waves in interstellar media. Bazsó Gábor: Structural investigation of biomolecules by matrix isolation and laser techniques experiment. Bíró Gábor: Investigation of particle production in high-energy heavy ion collisions. Csire Gábor: Quasiparticle spectrum of superconductor. ELTE telefonkönyv adatbázisához készült kereső felület. Email cím: Csak ebben és az alá tartozó szervezetekben

Doktori iskolák - PT

 1. ÓBUDAI EGYETEM Biztonságtudományi Doktori Iskola. MTA. MTA-cím: - Műszaki tudomány doktora MTA-cím megszerzésének éve: -1983. Habilitáció éve: 1997 • A dr. habil. címet adó intézmény megnevezése: Budapesti Műszaki Egyetem
 2. Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája 2016. január 25-28. között tartja a legújabb kutatási eredményeink bemutatására szolgáló Akadémiai Beszámolók üléssorozatot, amelyre idén 42. alkalommal kerül sor a SzIE Állatorvos-tudományi Karán
 3. őségmérnökség, az adatbányászat és az üzleti folyamatok.
 4. 2002-2007 Hadtudományi Doktori Iskolai Tanács tag; 1998-2001. MTA Hadtudományi Bizottság tag; 1995- 2000- Bolyai Szemle hadtudományi folyóirat főszerkesztő.

Doktori iskolák - ELT

Földtudományok Doktori Iskola Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata PhD értekezés Mátrai Ildikó Témavezető: Dr. habil. Lóczy Dénes MTA Doktora, egyetemi docens Pécs, 201 Doktori Iskola, az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport és az Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője. Kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet a József Attila Tudományegyetemen szerzett 1977-ben. 1979-ben egyetemi doktori, 1985-ban kandidátusi fokozatot szerezett PPKE BTK Sophianum Doktori és Habilitációs Iroda 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. fsz. 005. Tel: +36 1 235-3036 Fax: +36 1 235-303

Jövőformáló egészségtudomány - MT

Naptárhoz adás 2021-11-02 08:00:00 2021-11-04 20:00:00 Hozott szakmai gyakorlati helyek akkreditációs lap és a fogadó nyilatkozat leadása PTE-KTK kapcsolat@ktk.pte.hu Europe/Budapest publi

PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola és az MTA TAB

 1. Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskol
 2. DOKTORI ISKOLA - BME Gépészmérnöki Ka
 3. Doktori Iskola - Állatorvostudományi Egyete
 4. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskol
 5. Doktori iskola - Wikipédi
 6. Doktori iskola Pécsi Tudományegyetem

A Környzettudományi Doktori Iskola hallgatóinak

Pozsgai Balázs SándorSzegedi Tudományegyetem | ProfWintermantel PéterProfNagy Csilla (irodalomtörténész) – WikipédiaJog- és Államtudományi Kar | Szervezeti felépítésLiska Fanny - Pannon Egyetem - GTK