Home

Szentlélek ereje

A Szentlélek Erej

  1. dazt, ami hamisság bennünk és ami elválaszt tőled, ami erőt-lenné teszi a hitünket
  2. A Szentlélek ereje által Pál apostol a szolgálata során elérte a társadalmi ranglétra csúcsán lévőket is. Kriszpusz a zsidó zsinagóga elöljárója volt. Vallási vezetőként teljesen áthatotta a zsidó, ószövetségi gondolkodásmód, a Szentlélek viszont a szívébe hatolt és megváltoztatta az életét
  3. A Szentlélek átformáló ereje 2020.07.30. 2020.07.30. H. Árpád Tanuljuk együtt a Bibliát. Ha figyelmesen olvassuk Az apostolok cselekedeteit, megmutatkozik benne Isten azáltal, ahogyan a Szentlélek csodákat vitt végbe emberek életében. Ez a könyv annak az esettanulmánya, hogyan diadalmaskodik az evangélium társadalmi.
  4. t elbocsátották őket, elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak: Urunk, te teremtetted az eget és a földet.

Szentlélek ereje címkéhez tartozó bejegyzések 2016 október 2, Szerző: erosszsolt. kegyelem. tanítás. tanúság. Szent Pál.(Bartolomeo Montagna festménye, 1582) Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből, 2Tim 1,6-8.13-1 A Szentlélek munkája egy keresztény életében egy állandó folyamat, hogy a megszentelődés által szentté váljon. A Szentlélek meggyőzése és ereje által, a hívők nem fognak a test bűnös cselekedeteinek kedvében járni (Galata 5:16-21), hanem a Lélek jó gyümölcsét fogják teremni (Galata 5:22-25) A Szentlélek vagy másképp Szent Lélek vagy bizonyos egyházakban Szent Szellem a kereszténység fő irányzatában a Szentháromság harmadik személye, ahogy a nikaia-konstantinápolyi hitvallás megfogalmazta.. Olyan teológiai fogalom, amely egy szellemi valóságot jelöl. A kereszténység fő áramlata szerint az Újszövetség azt sugallja, hogy a Szentlélek az Atyától. KEZDŐÉNEK. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! Gyónom.

A SZENTLÉLEK ÁTFORMÁLÓ EREJE - bibliatanulmanyok

Jézus a Szentlélek közreműködő munkája és ereje által lehetővé tette számunkra , hogy örömteli , bensőséges kapcsolatban élhessünk Vele . Azért imádkozom az Úrhoz , hogy kegyelme által , és e könyvön keresztül, ültessen szívedbe olthatatlan éhséget és szomjúságot Lelke iránt , hogy mély , személyes és. A Szentlélek egyesítő erejét szoktuk említeni, amikor a szentmisék elején köszöntjük egymást, és valóban Isten Szent Lelke az, aki összetart bennünket, sőt aki az egész világot fenntartja - hallhattuk Csordás Gábor plébános atyától május 23-án, pünkösdvasárnap a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban bemutatott ünnepi szentmisében. Pünkösd a Szentlélek. * Szentlélek ereje, Segítsd világot, szórj áldást Vánszorgunk az úton. * Vánszorgunk az úton, Vágyjuk látni Isten arcát! Göröngyös egy út ez * Göröngyös egy út ez, Szem lehunyva látjuk arcát. Segítsd világunkat! * Segítsd világunkat, Lelkünket, fényeddel lásd el! Hitünkben szilárdíts 2020 május 20. Mecséri-McNamara ZsuzsaAmikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz ha..

A Szentlélek Átformáló Ereje - Szombatiskola

A Szentlélek átformáló ereje - JézusMa

E terv célja az, hogy orvosolja a nyugtalanságot. Akármilyen helyzetben is találd magad, tudni fogod, hogyan nézz vele szembe Isten Igéje és a Szentlélek ereje segítségével. 7 napos képzést ajánlok neked, hogy elsajátítsd ezt a gyógymódot és felhagyj a nyugtalansággal. Kész vagy? Életed meg fog változni szentlélek ereje bennem nem valami megfogha-tatlan, hanem szavakban, kapcsolatban valósá-gos és ellenőrizhető. Most éppen abban segít, hogy megfogal-mazhassam hitemet. Azt hiszem, ha nyílt va-gyok és egyszerű, akkor a környezetem tudja megmondani igazán, hogy mennyire is élem a szentlélekkel teljes életet

Lk 1:35 versében a Szentlélek és a Magasságos ereje kifejezések rokon értelmű szavakként jelennek meg. Itt az író a legnagyobb jelentőségű csodára, Jézus szűztől való fogantatására utal. Róm 15:19 versében Pál apostol elismeri, hogy szolgálata jelek és csodák ereje által, a Lélek ereje által történt (ÚRK) 1 Pasarét, május 12. (Pünkösd hétfı) Földvári Tibor A SZENTLÉLEK EREJE AZ IMÁDKOZÓ K&O.. A Szentlélek ereje - Mielőtt Jézus visszatért volna mennyei trónusára, megígérte, hogy elküldi a Pártfogót, hogy tanítsa és bátorítsa tanítványait. A Szentlélek a Szentháromság harmadik tagjaként azért jött, hogy.. Ha Szentlélek, vagy Szent Szellem, Isten tevékeny ereje, vagy valami ilyesmi, akkor miért kellett Jézusnak elküldeni, miután távozott? Ezek szerint az isteni erő, az Jézus előtt nem volt jelen a világban

Szentlélek. Kelj most fel, és beszélj a Szentlélek Ereje által, amellyel elteltél, drága leányom. Te egy választott hírnök vagy, hogy közvetítsd az emberiségnek ezen idők legfontosabb üzeneteit. április 22, 2021 admin. Igazság Könyve Kelj most fel, és beszélj a Szentlélek Ereje által, amellyel elteltél, drága leányom. Te egy választott hírnök vagy, hogy közvetítsd az emberiségnek ezen idők legfontosabb üzeneteit. április 20, 2021 admin. Igazság Könyve: Állj ellen a sátán támadásainak

Krisztus ereje a gyülekezetben úgy nyilvánul meg, mint a Szentlélek ereje. Lelkierő és Szentlélek szorosan összetartozik ( Lk 4,14 ; 24,49 ; 1Kor 2,4 ). A Zsid 6,5 a Szentlélek által kapott erőket az eljövendő világkorszak erőinek nevezi Szentlélek, Te a értanúk szilárdsága, Szentlélek, Te a hitvallók ereje, Szentlélek, Te a szűzek tisztasága, Szentlélek, Te a Szentek egységének aranykapcsa, Szentlélek, Te a bűnök megbocsátója, Szentlélek, Te a test feltámasztója, Szentlélek, Te az örök élet fénye s boldogsága, Légy irgalmas, kegyelmezz nekünk.

EREJE ÁLTAL És vesztek erőt minekutána a Szentlélek eljő reátok... - Apostolok 1:8 - Hihetetlenül hangozhat, de jeleket, csodákat és gyógyításokat tapasztalunk világszerte a közösségünkben, úgy mint 2000 évvel ezelőtt Jézus idejében. Valódi történetek Szentlélek (gör.Pneuma, lat.Spiritus): az Egyház hitében a Szentháromság harmadik személye, aki egylényegű az Atyával és a Fiúval, személyi különbözőségük az egy Isten fogalmát nem bontja meg.- Az ÓSz beszélt az →Isten lelkéről, de még nem személyes értelemben; Isten mindenhatóságának, teremtő erejének és termfölötti hatásának megnyilatkozását értette. A Szentlélek ereje tölti meg a keresztvizet. A víz egyetemesen elismert természeti jelkép, az élet és a jólét szimbóluma. Lehet azonban halálos is, amikor kilép medréből és eláraszt mindent, mint ahogy megvan az a képessége is, hogy lemosson, megtisztítson A járványhelyzet hozta elmélyülés, olvasás csendes percei új lendületet adtak. Ezt tapasztalták meg Kisteleken is. A találkozás lehetőségének megnyílása a kisteleki plébániára egy pünkösdi zarándoklatot hozott. Kovács Zoltán atyát, a kisteleki Szent István király-templom káplánját kérdeztük pünkösdről, az újra induló közösségi életről. A pünkösd.

Köszöntünk! Log into your account. felhasználóneved. jelszava Kedves testvéreim. Nagyon Nagy Jézus ereje és hatalma. Mint azt már oly szokszor tapasztalhattuk. Néhány nappal ezelőtt a Testvérem szólt, hogy r..

Amikor Jézushoz fordulunk, hogy bocsássa meg a vétkeinket és legyen Urunk és Megváltónk, a Szentlélek ereje által újjászületünk. Örök üdvösségünk garanciát nyer, és elkezdünk meghalni magunknak és Krisztusnak élni (1Péter 1:3-5). A Szentírás értelmében ekkor már bemerítettnek minősülünk A Szentlélek ereje lesz itt a mana, abból táplálkoznak majd a csodáink. A fejlesztők nem tagadott célja az, hogy így népszerűsítsék a Szentírást, és nem is szánják egy nagy volumenű játéknak az I Am Jesus Christot: 10 óra tiszta játékidőre számíthatunk, amelynek során bejárhatjuk Jeruzsálemet és Galileát Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait Ugartörés - a Szentlélek erejével. 2015-10-20 2008-05-11 Szerző: Lőrincz Sándor. A tizenötödik születésnapját ünneplő egyházmegyében papok és világiak közösen építik Isten országát. Kezdetben nem volt ez ilyen egyértelmű, mivel a civilek azt várták, a főpásztor hozza tudomásukra, mit szeretne, hogyan képzeli a. Azért küldtelek benneteket - mondja -, hogy learassátok, amit nem ti munkáltatok (Jn 4,37-38). És valóban, Krisztus megváltó áldozata és a Szentlélek ereje munkálja az emberek üdvösségét, megtérésünket, bűntől való szabadulásunkat. És mégis, éppen Pünkösdkor a tanítványok átélik, hogy az emberek tömegesen.

Földvári Tibor - A SZENTLÉLEK EREJE AZ IMÁDKOZÓ KÖZÖSSÉGBE

Amikor a New York-i ügyvédet, Charles Finneyt betöltötte a Szentlélek ereje, úgy tűnt a számára, mintha folyékony szeretet hullámai mosták volna át.. Így beszélt arról a tapasztalatról, ami megértette vele Jézus szeretetét. Szavakkal ki sem lehet fejezni azt a csodálatos szeretetet, ami lakást vett a szívemben A Szentlélek meggyőző ereje oly hatalmas, hogy kétség nélkül tudhatjuk: amit kinyilatkoztat nekünk, az igaz. Joseph Fielding Smith elnök azt mondta: Amikor a Szentlélek megnyilvánul az embernek, kitörölhetetlen benyomást hagy a lelkében. Meggyőző erővel ilyenkor a Lélek szól a lélekhez Egységben a Szentlélek erejével Hazai - 2011. január 21., péntek | 15:51 Az ökumenikus imahét Veszprémben a református templomban kezdődött Márfi Gyula érsek igehirdető szolgálatával, majd a város templomaiban minden este a felekezeti sokszínűség jegyében más-más lelkipásztor vezette a liturgiát

Pünkösd ünnepnapjához három fontos esemény kötődik: a Szentlélek eljövetele, aki Krisztus megváltó művét beteljesíti, és akinek eljövetelét Jézus búcsúbeszédében megígérte; az Egyház alapítása, valamint az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete, hisz a Szentlélek erejével azok az apostolok, akik addig talán Izrael földjét sem hagyták el, szerte a. Hadd, hogy átjárjanak a pozitív gondolatok, és hit csodálatos ereje. Mert a legfontosabb a Földön az emberi szeretet, a békesség, és a közösségi egység megtartó ereje. Tedd, hogy azok, akik nem szeretnek, vagy gyűlöletet hordoznak szívükben, lelki békére találjanak, járja át őket a Szentlélek ereje, és a nyugalom hatalma

Mindkét esetben, csakúgy, mint több másikban is, a Szentlélek egyenlővé van téve az Isten lelke ószövetségi kifejezéssel. Az is figyelmet érdemel, ahogyan a Szentlélek Isten erejével párhuzamos a következő szemelvényekben: - A Szentlélek száll reád (Máriára), és a Magasságos ereje árnyékoz be téged (Lk.1:35 Árak és vélemények egy helyen! · A Biblia magas szintű etikáját - az ellenség szeretetét, a megbocsátást, a bűn legyőzését - csak a Szentlélek ereje által lehet megvalósítani, nem pedig emberi erőből. A Szentlélek személyében csodálatos vezetőt kapunk minden élethelyzetben, így változhat meg a jellemünk, és így végezhetünk hasznos munkát Isten.

Szentlélek ereje. * Szentlélek ereje, Segítsd világot, szórj áldást Vánszorgunk az úton. * Vánszorgunk az úton, Vágyjuk látni Isten arcát! Göröngyös egy út ez * Göröngyös egy út ez, Szem lehunyva látjuk arcát. Segítsd világunkat! * Segítsd világunkat, Lelkünket, fényeddel lásd el! Hitünkben szilárdíts. ellenálljon, minden életet elpusztítani akaró erőnek a Szentlélek ereje által és változást vigyen végbe. Nagyon fontos, hogy vegyük a Szentlelket (János 20,22) és élő bizonyságtevői legyünk az Isten eljövendő országának! A Lélek missziójának újbóli felfedezése által hogya

Szentlélek ereje pozitív gondolatok, írások, idézete

Mt 24,14), amelyet a Szentlélek ereje és hatékonysága fog kísérni az egész világon. A különböző karizmatikus jelenségek nem föltétlenül hamisítatlan jelei a Szentlélek kiáradásának (vö. Jel 16,14). Azért nem, mert a sátán is ismeri a Szentírást, és van akkora intelligenciája, hogy képes kikövetkeztetni. hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Róm 15,13) A LéLek vihArA Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Is-ten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélek-től született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondta És valóban, Krisztus megváltó áldozata és a Szentlélek ereje munkálja az emberek üdvösségét, megtérésünket, bűntől való szabadulásunkat. És mégis, éppen pünkösdkor a tanítványok átélik, hogy az emberek tömegesen hisznek az ő igehirdetésüknek

Az ősegyház evangélium hirdetésének első éveit a Szentlélek ereje, jelei, csodái és hatékonysága kísérte, és az Úr naponta növelte az üdvözülendők számát. Hasonló események, jelek, és csodák lesznek a kései eső idején is (vö - A tanúságtevő keresztény tehát folytonos várakozásban él. Várakozik, hogy a Szentlélek működjék és tegyen prófétai tanúságot benne. (Vö. Jo 3,1) A hívőket sokszor elbizonytalanítja a világ látszólagos ereje, a gúny, a közömbösség, a keresztények kicsiny létszáma

gel a hit által, hogy bővölködjetek a reménységben a szentlélek ereje által. kor , : Más alapot senki nem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus krisztus. kor 6, 4: Minden dolgotok szeretetben történjék. 2kor , : Legyetek egyetértésben, éljetek békességben, és a szeretet és békesség Istene veletek lesz A jó, a szeretet köztünk jár, bennünk él. A Szentlélek ereje ma kiáradt a balatonszentgyörgyi templomban bérmálkozó fiataljainkra. Találják meg a jóság és sze... retet szentségében életük értelmét, célját és boldogságát! Minél több helyet adnak szívükben a szeretetnek, annál kevesebb marad a rossznak, a bánatnak Istenünk, te bőségesen árasztod Egyházadra mennyei ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet. Krisztus, a mi Urunk által Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik (Mt 3,17) - ezt a szózatot erősíti meg a Szentlélek ereje, a Szentlélek kegyelme. Vízkereszt nemcsak az Atya és Fiú harmóniájának és párbeszédének ünnepe, hanem annak a fölfoghatatlan titoknak, hogy a Szentlélek is Isten megerősítése

A Szentlélek ereje áradhatna, meglátnánk és gyönyörködhetnénk a mindennapi csodákban. Egység lenne az Úr népe között. Nem kéne a házasságokat felbontani, családokat, gyermekeket megnyomorítani akkor, ha megalázkodva állnánk az Úr elé, ha elismernénk saját hibánkat Különféle hátterű emberek elmesélik, hogyan segített nekik a Biblia abban, hogy értelmet nyerjen az életük, és jó kapcsolatba kerüljenek Istennel A Szentlélek átváltoztató ereje által engedelmeskedünk Isten parancsolatainak. Ezt is a Szentlélek munkájának tekintjük, ezért várjuk, hogy majd megváltozunk, holott az első dolgunk lenne, hogy maradéktalanul alávetjük magunkat Isten akaratának. 6.Jézus Krisztus jellemének kibontakozás A harmadik kulcs a Szentlélek ereje. Az Egyház nem húsvétkor született, hanem pünkösdkor, amikor Jézus elküldte a Szentlelket tanítványaihoz. Az Egyháznak minden korban újjá kell születnie, felkiáltania Istenhez, szem előtt tartva Jézus utolsó vacsorán elmondott szavait: ne cselekedjetek semmit az én erőm nélkül, mert.

A Szentlélek 10 szerepe egy keresztény életébe

Az új tanév kezdetén pedig úgy foglalható össze a kérés jelentése, hogy mindenre, ami a munkánk gyümölcse, vagy jó szándékunk összessége, arra szálljon le a Szentlélek ereje és áldása kísérje cselekedeteinket. Arra hívjuk a Szentlelket, hogy adjon erőt az éves munkánkhoz, a tanuláshoz, a felkészüléshez Pál apostol sikerének titka elhívása és felkenetése mellett abban állt, hogy egy adott városban, egy adott helyzetben mindig felismerte, megértette, hogyan lehet a Szentlélek jelenlétét felépíteni, a kenet növekedését elérni. Amikor a Szentlélek ereje felszabadul egy városban, olyan változások történnek, melynek eredményeképpen az emberek a Názáreti Jézus Krisztus. Íme egy ima, hogy megtanuljunk megbocsátani és bocsánatot kérni. Uram Jézus, ezzel az imával Reád bízom magamat. Szent Igédben bízva kitárom előtted teljesen szívem.Bűneimet elismerve, mindegyikért bocsánatod kérem. Születésemtől kezdve látod életemet egészen mostanáig.Benne van minden hibám, kudarcom, szorongásom, szenvedésem és igéd iránti teljes tudatlanságom. A Szentlélek ereje által ezek viaskodnak egymással (Galata 5:17) Nem számít, milyen régóta járunk Istennel, a testünk nem javul, nem tökéletesedik, nem lesz idővel a Lélekhez hasonlóvá! Ezért mondja nekünk Isten igéje, hogy feszítsük keresztre a testet, és éljünk minden nap Isten bennünk lakó Lelkének erejéből

Szentlélek - Wikipédi

Szentlélek megelevenítő ereje! Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. Római levél 8. rész 11. ver A Szentlélek Ereje áthatja felszentelt szolgáimat és követőimet, és ezáltal az Irántam és az Örök Atya iránti szeretetük megerősödik. Ez az életajándék új lendületet hoz fáradt, langyos lelketeknek, melyek megvilágosodásért kiáltanak. Mindez előre meg volt nektek mondva, és ez úgy nektek, mint a legnagyobb. A Szentlélek ereje... Bejegyezte: St. Tekla dátum: 8:29. Küldés e-mailben BlogThis! Megosztás a Twitteren Megosztás a Facebookon Megosztás a Pinteresten. Nincsenek megjegyzések: Megjegyzés küldése. Újabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal. Feliratkozás: Megjegyzések küldése (Atom

Magyar Katolikus Egyház A szentmise állandó részei magyaru

A Szentlélek ereje dátum: június 14, 2021. Küldés e-mailben BlogThis! Megosztás a Twitteren Megosztás a Facebookon Megosztás a Pinteresten. Címkék: keresztény, nők, Szentlélek. Nincsenek megjegyzések: Megjegyzés küldése. Újabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal A SZENTLÉLEK EREJE, A SZENTLÉLEK INDÍTÁSA, AZ ÚR DICSŐSÉGE... :) Az egyik paptestvérről mondanék egy kicsit, aki nagyon radikálisan meggyógyult, amikor az egyik pénteki imádságon erőteljes imádság.. A Szentlélek meg az Atya éltető ereje. Szentlélek akkor is volt mikor Jézus nem volt Üdvözítő. Értelmezzük már helyesen azt a Bibliát. Nincs három isten csak 1. Jézus az Isten fia mert született de nem teremtett, azért Istenfiu, a Szentlélek Isten ereje

A Szentlélek ereje Zuglói Szabadkeresztény Gyülekeze

A Szentlélek ereje által vigasztalást nyújthatunk másoknak, mert mi magunk Istentől kaptunk a vigaszt és reménységet. Pál apostolnak nem volt idegen a szenvedés és a megpróbáltatás, mivel kövezéseket, ostorozásokat és hajótöréseket szenvedett el élete során. Nagyjából három évet töltött börtönben Rómában Isten Igéje a Szentlélek ereje által olyan dolgokat nyilatkoztat ki a számunkra, amelyet magunktól, a saját eszünkkel soha nem lennénk képesek felfedezni, megismerni vagy megérteni. Kijelenti számunkra a teremtő és megváltó Isten valóságát, életünk igazi értelmét és célját, az ember belső természetét, eredetét és. Pünkösd ereje Enyugat.hu 2021. május 24. 07:33 módosítva: 2021. június 11. 10:02 Pelikán Andrásnak, a soproni gyülekezet igazgató lelkészének írásából az is kiderül, hogy negyvenöt fiatal konfirmációját ünneplik az evangélikusok Az elhunyt hozzátartozóit a vigasztalás (az Újszövetség értelmében: a Szentlélek ereje a reménységben [18] ) szavával köszöntik. Az összegyűlt imádkozó közösség az örök élet igéit is várja. A közösség egy tagjának halála (halálának évfordulója, hetedik vagy harmincadik napja) olyan esemény, mely. Posts about Isten ereje written by erosszsolt. pozitív gondolatok, írások, idézetek online tárhelye. Isten ereje címkéhez tartozó bejegyzések 2017 január 7, Szerző: erosszsolt. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik. Ez az Isten igéje

Napi gondolat - Köszöntünk, áradat!Márfi Gyula érsek elmélkedést tartott a ParlamentGábriél arkangyal az angyalmágiában | Angyalmágia ésHATALMAS TÜNTETÉS VOLT A SZOMSZÉDBAN! A katolikus Apor

A Szentlélek közössége, közöltetése, egyesítő ereje magával sodor mindnyájunkat; azokat, akik Homrogdról, a környékről, vagy bárhonnan a metropóliából jöttek. Mind-mind egy nagy egyháznak a részei vagyunk, és a Szentlélek az, aki összekapcsol mindnyájunkat hiteknek ereje fogadja kegyelmét, Istened szent lelkét! Piros pünkösd napján kinyílott a virág, feldíszített világ boldogságot hoz rád! Szentlélek ereje, fogadd szeretettel, békesség éltedre most és mindörökre! Békegalamb szálljon végig e világon, hirdesse kegyelmét, Jézus üzenetét! Bőcs, 2021. május 24 A Szentlélek ereje által Szűz Máriától született. Az Atyát dicsőítette, minket szóval és példával tanított, életével, halálával és feltámadásával megváltott. Jézus valóságos Isten és valóságos ember, Ő az Istenember. A Jézus név jelentése: Isten megszabadít Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a Szentlélek ereje által terjedjen és növekedjék a hit és a szeretet egységében! H: Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörögjünk az egész világért, hogy az emberek testvérnek tekintsék egymást faji és nemzeti különbségtétel nélkül, és őszinte szívvel keressék.