Home

Anjou liliom címer

Négyelt címer, 1. és 4. vörös alapon arany Navarra-lánc (Navarra), 2. kék alapon három arany liliom, rajtuk vörös harántpólya (Bourbon), 3. arany alapon két vörös tehén kolomppal, (Béarn) A toronytól jobbra az Anjou címer látható: háromszög alakú hasítással osztott pajzs, jobbról vörössel és ezüsttel hétszer vágott mezővel (utalva az Anjouk rokonságára az Árpád házzal) balról kék mezőben ábrázolt arany Anjou-liliomokkal. Fölötte arany Anjou-liliom lebeg

Címerhatározó/Anjou címer - Wikikönyve

A címer pajzs alakú, a címerkövön levő kereszt szárainak végén egy-egy Anjou-liliom van, a kereszt szárainak metszéspontjában a Szentszéket jelképező egymásra keresztbe helyezett kulcs látható. Kapcsolat. Email: btkinfo@pte.hu. Email tanulmányi ügyekben: btktomail@pte.hu A címer eleje további két részre vágott: a pajzsfejre és a pajzstalpra. A kobaltkék alapszínű pajzsfej felső részében szimmetrikusan elhelyezkedő három aranyszínű Anjou-liliom van. A pajzstalp vágásos, az Árpád-házat szimbolizáló nyolc sávot foglalja magába, ezüst és sötét cinóber színek váltakozásával Az Anjou királyok egyesítik az Árpádok vágásos pajzsát saját liliomos címerükkel, pecsétjük hátoldalára pedig az országot szimbolizáló kettőskeresztet vésik. Az 1380-as években a vágásos-liliomos címer állami jelképpé válik: rákerül az országalmára Heraldika bejegyzései Anjou_címer témában. grozsa11: az eresz éppen a heraldikai jobb oldalt takarja, nem? (2021.02.10. 17:09) Csík vármegye címere - Budapest, OrszágházTour Guy: A címer az építtető család, a Horvátországból elszármazott jeseniczei Jankovich családé. Az egykor... (2020.12.02. 00:44)2020.12.02. 00:44 Az Anjou liliom a francia, nápolyi házban I. Fulkó leszármazottai, akik 929-től 1060-ig uralkodtak az Anjou Grófságban. Férfi ágon II. Gottfrieddel halt ki. A második Anjou-ház az első Anjou-ház folytatása női ágon. Az első Anjou-ház csak a névadó grófságban uralkodott. Grófság címerében ott a liliom

Óbuda címere - Köztérké

 1. t a durazzói ágból való Kis Károly uralkodtak a Magyar Királyságban.Az Anjou-kort megelőzte az interregnumkor (1301-1308), majd a Mária királynő férje, Luxemburgi.
 2. A hatályos címer. A jelenleg hatályos címer elődjét 1990. július 3-án fogadta el az Országgyűlés, az Alkotmány módosításáról szóló 1990. évi XLIV. törvényben.. Az Országgyűlés több változat megvitatása után (többen a Kossuth-címer mellett érveltek) a koronás kiscímert szavazta meg a magyar köztársaság címerévé. Tervezője Piros Tibor Munkácsy-díjas.
 3. den bizonnyal Vilmos akkori pécsi püspök címere, aki oroszlánrészt vállalt az egyetem megalapításában és elindításában, és már ebben is ott voltak az Anjou-liliomok, amelyek az Anjou-házi alapítóra, Nagy Lajos királyra utalnak
 4. Lengyel Anjou címer Leletünkben három töredéken láthatju akz Anjou di­ nasztia lengyel királyi címerét. Előlapján egyszer ke­ ű retben kidomborodó címerábárázolás figyelhet meg: ő átlósan elhelyezett, balra dőlő, egyszerű há­ , osztott romszögpajzs, a bal mezőben liliomok (6 egész + 2 fé

magyar-Anjou címer, felette liliom, karéjok között rozetták /im Sechspass Ungarn-Anjou Wappen, darüber eine Lilie, um den Sechspass Rosetten/ Rv: SAnTVS- LADIS - LAVS•R• király gótikus trónuson országalmával és bárddal, oldalt verdejegy /König auf gothischem Thron mit Reichsapfel und Hellebarde, zur Seite Mmz./ P Petrus Chiml Ezen a zászlón jelenik meg először, hogy vegyesházi uralkodók saját színeiket (címerüket) egyesítik az Árpád-házi királyok családi színeivel, ezzel jelképi szinten is jelezve uralmuk legitimitását. Jelen esetben a liliomos Anjou-címerrel. Érdekessége, hogy a zászlócsúcson is az Anjouk jelképe, a liliom jelenik meg Az Anjou-liliom felhasználása a PTE hallgatói talárján. A rektori és a dékáni pedellusi botok (jogarok), valamint az egyetemi serleg díszítése a pozsonyi és pécsi címer mellett szintén tartalmazta az Anjou-liliomot is..

mészkő színű anjou liliom Mészkő őrleményből és fehér cement keverékéből készült mészkő színű anjou liliom. Falra akasztható kül - és beltérben egyaránt. 20 x 20 cm liliom (gör. krinon, héb. sósan, ar. susan, lat. lilium): a liliomfélék családjába tartozó növénynemzetség, magas szárú és Nagy Lajos (ur. 1342-82) idején vált ismertté (Anjou-~). A francia kir. címer ~a a legenda szerint akkor született, amikor Klodvig frank kir. megkeresztelkedett, s egy angyal e virággal ajándékozta.

Az egyetem középkori/mai címer

díszítményben Magyar-Anjou címer, felette liliom, karéjok között rozetták /im Sechspaß Ungarn-Anjou Wappen, darüber eine Lilie, um den Sechspass Rosetten/ Rv: SAnTVS- LADIS - LAVS•R• király gótikus trónuson ország Ezt követően a Sztamporok fő motívuma az érckígyó, a 4%-jeles szív, és az IHS (Jézus monogram, In Hoc Signo: E jelben győzni fogsz!). A Pánik családnál a koronás postakürt, az Anjou-liliom, a várkapu, a magyar címer és a koronás Mária-szimbólumok rajzi változatai fordulnak elő A címer pajzs alakú, a címerkövön levő kereszt szárainak végén egy-egy Anjou-liliom van, a kereszt szárainak metszéspontjában a Szentszéket jelképező egymásra keresztbe helyezett kulcs látható. (5) Az Egyetem név-, címer- és bélyegzőhasználatának rendjét e szabályzat melléklete tartalmazza A címer eleje további két részre vágott: a pajzsfejre és a pajzstalpra. A kobaltkék alapszínű pajzsfej felső részében szimmetrikusan elhelyezkedő két aranyszínű Anjou-liliom van. A pajzstalp vágásos, az Árpád-házat szimbolizáló nyolc sávot foglalja magába, ezüst és sötét cinóber színek váltakozásával

Magyar Állami Jelképe

 1. +36 30 566 4061 . antikdekor.hu@gmail.com Termékeink. Legújabb termékeink; Capo di Monte porcelán Capodimont
 2. tázva. A pajzs alapszíne királykék, a liliom és a lovagi vaskesztyű arany. Márianosztrán a pálos kolostort Nagy Lajos király alapította, és személyesen is többször járt itt
 3. Felső széle egyenes, jobb és bal széle ívelt. Középen függőleges irányban hasított, ezzel két részre osztott. A címer eleje további két részre vágott: a pajzsfejre és a pajzstalpra. A kobaltkék alapszínű pajzsfej felső részében szimmetrikusan elhelyezkedő két aranyszínű Anjou-liliom van

Az ominózus címer (forrás: wikimedia.org) sóderes mellékúttal, valamint tíz Anjou-liliommal, amelyek bizonyos távolságból és perspektívából leginkább duruzsoló méhrajra emlékezetnek. Az tényleg nem világos, hogy mit keresnek benne az Anjou-liliomok, de úgy látszik, Újbudának székely gyökerei is vannak, mert ott. De az Anjou-liliom eredete egészen más. Ezt kétségtelenül bizonyítja a liliomtól lényegesen eltérő alakja. A jellegzetes Anjou-liliom csak a XII. században bukkan fel s egyáltalában nem liliomról mintázott címerképmotívum. Egyesek szerint három lándzsahegy. Én azonban más véleményen vagyok

Az Anjou-ház uralkodói hasított (függőlegesen kettéosztott) pajzsot használtak címerként, amelynek egyik mezején az Árpád-ház vörös-ezüst sávjai, míg a másikban kék mezőben a családi Anjou-címer, vagyis arany liliomok szerepelnek - mondta el az MNO-nak Bertényi Iván A március 7-én megjelent Halkan döngicsélő Anjou-liliomok című cikkünkben Józsefváros önkormányzatának régi címerét tüntettük fel és elemeztük. A kerület azonban már új címert használ. Józsefváros vezetése felismerte, hogy a J betűs címer szabálytalan: a klasszikus heraldika szerint a betű ilyenforma. Jelen esetben a liliomos Anjou-címerrel. Érdekessége, hogy a zászlócsúcson is az Anjouk jelképe, a liliom jelenik meg. Hunyadi János zászlaja A zászló elméleti rekonstrukció, Hunyadi János 1453-as címere alapján készült, ahol is a családi hollós címert V. László adományaként a bátorságot jelképező vörös. - Így van, és mind az Anjou liliom, mind a Hollós címer alatt virágzott a magyar kultúra. Szerinted komoly befolyással rendelkeztek? Óh igen? Na. Jól van, de mond el, merre felé rendelkeztek komoly befolyással? - Oh, hát végül is nem olyan nagy területen, csak nagyobbon, mint a Német-római Császárság.: Ez az Anjou-házi királyok koronájához hasonló. A főtéri városháza tanácstermét egykor díszítő címer az Anjou-kor ízléséhez, kifejezésmódjához alkalmazkodott. A XIV. századi szokáshoz illően a háromszögű címerpajzs kissé homorú, kékszínű, a vár pedig ezüstszínű volt

Ősi jelképeink és zászlóin

Koronaékszerek, korona, országalma, jogar kővel, liliom, virág és indadísz áttesztő és piros kövekkel, koronás címer liliom indákkal, koronás magyar címer keretes virágmotívum lábak, rácsos minta felette liliomos indadísz, alatta kis liliomos indadísszel, virágminta indával és áttetsző kővel a koronás magyar címeres láb felett, tetején zöld kőből 3 irányba. A Magyar Királyság 1000 -től 1918. november 16-ig, majd 1920. március 1-jétől 1946. február 1-jéig a történelmi magyar állam hivatalos elnevezése. A királyság államformaként I. István megkoronázásával jött létre a Kárpát-medence területén a honfoglalástól fennálló Magyar Fejedelemség folytatásaképp Az Árpád-házi királyok családi zászlaj Merített lapjaikon egy ún. strasbourgi liliomos címer (egy Anjou-liliom alatt balra dőlő pólyával harántolt címerpajzs) alatt LVG feliratot viselő vízjel látható, mely két híres XVIII. századi holland papírgyároshoz (Lubertus és Lucas van Gerrevink) köthető Darabanth | 256. Gyorsárverés | Antik, Anjou liliom címeres kerámia kancsó, kézzel festett, máz alatti repedésekkel, 20x8c Nemzeti virágkultusz - Gyöngyvirág, a magyarság virága - Gyöngyike - A váza története - Virág a vázában - Heraldikus rózsa- és liliommotívum - Anjou-liliom - Akantusz - Renaissance akantuszmotívum - Népies magyar ornamentika virága - Barokk virágfestészet - Fougère stylisée - A népies magyar ornamentika nyugati eredete - Szűcsvirág.

Anjou_címer - Heraldik

elvetette,3 az mindenképpen megállapítható, hogy a miniátor jól ismerte saját korának címer-használatát. A krónika ezért a magyar államcímer kialakulásának is fontos forrása, hiszen a minia-túrákon, lapszéldíszítéseken számos helyen - egymástól még különválasztva - fordul elő hazánk. The Stauf and Anjou dynasties' heraldic representation in the Kingdom of Sicily and their appearance in the early English rolls of arms. The royal coat of arms of Sicily appears properly-with one exception-in the early English rolls of arms. Th A liliomos címer sem volt meg a XII. század közepén, mert az Anjouk (eredetileg Gatinais) angol ága, a Plantagenetek sohasem viselték. Az első Anjou-házbeli angol király, Plantagenet szép Godofred a XII. század közepén ment Angliába, s négy arany, menő leopárdot viselt kék mezőben Az Anjou uralkodók érdekei a polgárok és a köznemesek érdekeivel estek egybe. I. Lajos akinek felesége, a bosnyák-horvát Kotromanić (Kotrománus) Erzsébet volt, csak lány örököst hagyott (Máriát) maga után (1382-ben halt meg)

Video: Liliomokról, magyarokról, Szent Koronáról I

A címer eleje további két részre vágott: a pajzs fejre és a pajzs talpra. A kobaltkék alapszínű pajzsfej felső részében egy, alatta szimmetrikusan elhelyezkedő két aranyszínű Anjou liliom van. A pajzstalp vágásos, az Árpád-házat szimbolizáló nyolc sávot foglalja magába, ezüst és sötét cinóber színek váltakozásával Fölöttük, a toronytól jobbra az Anjou címer látható: háromszög alakú hasítással osztott pajzs, jobbról vörössel és ezüsttel hétszer vágott mezővel, - vagyis az árpádsávokkal, utalva az Anjouk rokonságára az árpád házzal -, balról kék mezőben ábrázolt arany Anjou-liliomokkal. Fölötte arany Anjou-liliom lebeg Október 20-án a Szentatya Bazilikánk plébánosát az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. A püspökszentelése 2014. december 6-án lesz 10:30-kor a Szent István Bazilikában. Elkészült a püspök atya címer is

Anjou-kor - Wikipédi

Tata település - TúraBázis

Bíró Szabolcs: Anjouk I. - Liliom és vér 20% kedvezménnyel csak 3199 Ft a lira.hu-nál. (Mesék; kiadás éve: 2021; 344 oldal) Olvasson bele a könyvbe A következő változaton az előoldalra a firenzei liliom helyett a magyar-Anjou címer került, a hátlapot továbbra is Szent János alakja díszítette. A harmadik típus hátlapjára az uralkodó által kiemelt tiszteletben részesített lovagkirály, Szent László álló alakja került, kezében legfontosabb attribútumával, a bárddal. található, de az Anjou-címer őrzőállataként is előfordul egy Nagy Lajos király által az acheni kegyhelynek ajándékozott ékszeren. 2. Oroszlánalakos csempe. Heraldikailag balra néző, álló oroszlánt ábrázoló sík­ csempe. Elhelyezése különös, mivel az alak nem a csempe középpontjában áll, hanem az alsó bal sarokban

Férfi karkötő Liliom Címer Bőr Karkötő - Fekete - Ezüst 9 990 Ft-ér View the profiles of people named Anjou Liliom. Join Facebook to connect with Anjou Liliom and others you may know. Facebook gives people the power to.. A Magyar Királyság 1000-től 1918. november 16-ig, majd 1920. március 1-jétől 1946. február 1-jéig a történelmi magyar állam hivatalos elnevezése. A királyság államformaként I. István megkoronázásával jött létre a Kárpát-medence területén a honfoglalástól fennálló Magyar Fejedelemség folytatásaképp. Az ország az erős német fenyegetettség ellenére is.

Magyarország címere - Wikipédi

LILIOM ÉS KARD /A MAGYAR ANJOUK HÁBORÚI Hogy milyen a könyv valójában?Hm... Kattints a részletekért. Szerezd meg azonnal! - Könyvcsilla *Anjouk I. - Liliom és vér Hogy milyen a könyv valójában?Hm... Kattints a részletekért. Szerezd meg azonnal online vagy boltunkban - Könyvcsilla

Na és ezt tudta a pécsi egyetemről? Pécsi Tudományegyete

 1. Azt a történelmi korszakot idézik, amikor az első írásos emlék született a településről. A liliom - az Anjou uralkodóház egyik címerképe is volt - kifejezetten utal az ezen családból eredő magyar uralkodókra, elsősorban I. (Nagy) Lajos királyra. A kereszténység a falu történetében az egyik legfontosabb tény
 2. A díjhoz járó eozin mázas, kékes-lilás színben játszó kerámia plakett csücskös talpú címer, melynek körirata UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS, az éremkép pedig a PTE címerével majdnem megegyezõ címer, azaz négyágú kereszt, melynek közepén a keresztbe tett pápai kulcsok, a szárvégeken pedig az Anjou liliomok láthatók
 3. den szótárát, összesen 8 nyelven.A szótárak választékát a Szótáraim menüpontban tekintheti meg, ahol keresési szűréseket is beállíthat A liliom (Lilium) a liliomfélék (Liliaceae) családjának és egyúttal a liliomformák (Lilioideae) alcsaládnak is névadó nemzetsége,
 4. dennél többet adunk - fogalmazott a püspökké szentelése előtt készült interjúban Snell György
 5. dig kiemelkedő, fontos eseményekre emlékeztetnek az évfordulók. Kétségtelen, hogy ilyen mérföldkő volt I. (Hunyadi) Mátyás királlyá választása, melynek idén ünnepeljük 560. évfordulóját. Trónra kerülésének jubileuma alkalmából.
 6. Régikönyvek, Bíró Szabolcs - Anjouk I. - Liliom és vér - 1321. Bátor Attila egykor templomos lovag volt, a király első embere, aki ott küzdött az Anjou-lobogó alatt, vérét hullajtva az akkor felemelkedő d..
 7. Anjou liliomok Az Anjou-kor az 1301 és 1386 közötti korszak neve Magyarországon, amely a francia eredetű nápolyi Anjou-dinasztia magyar ágából származó három (I. Károly, I. »Nagy« Lajos, Mária) és a nápolyi ágból egy (II. »Kis« Károly) király uralkodását foglalta magában. 63 kapcsolatok

A magyar Anjou ház címerével díszített trónkárpit a Budapesti Történeti Múzeumban. Árpád sávok és Anjou (valójában Capet) liliomok az Anjouk háromosztatu vörös tornagallérjával. Ez a harántvágású címerosztás Aragóniából terejdt el előbb Szicíliába (A szicília Az első magyar aranyforintok előlapján a firenzei liliom, hátlapján Keresztelő Szent János egész alakos ábrázolása szerepelt. Ez fokozatosan változott meg I. Lajos uralkodása alatt: előbb a firenzei liliomot felváltotta az előlapon a magyar-Anjou címer, majd a hátlapon a kezeiben alabárdot és országalmát tartó Szent. Mégis a fleur de lys = az (anjou) liliom uralmát mintegy 50 évre az aragóniaiak arany alapon futó vörös csíkjai* váltják fel Nápolyban, s Alfonso győztes bevonulását a Castel Nuovóba épített reneszánsz Diadalkapun örökítteti meg, római triumfátorok bevonulásának mintájára. (Alatta a kapuíven az aragon címer. Mária és a Gyermek külső kontúrjától egészen a keretig az Anjou-liliomok láthatók. A keret gazdag ornamentikájában magyar és lengyel címer képek (Nagy Lajos Árpádsávos-liliomos címere, a magyar- Anjouk jelvénye, csőrében patkót tartó strucc madár, a kettős keresztes régi magyar és a fehér sasos lengyel címer) Az Árpádház kihalása után a trónkövetelõk közül, Mária unokáját, az Anjou Károly Róbertet támogatta a pápa. Ennek fia Nagy Lajos, akinek lányai közül Mária Zsigmond felesége lett, Hedvig a litván Jagelló Ulászlóval kötött házasságot. Címerjelvényük a liliom 1990. Címer blokk. Anna, szt. Ünnepe: júl.26

Árujegyzék - Numizmatika

 1. Névérték: 2000 Forint; Kibocsátás: 1996.08.05. Minőség: PP: 5 000 db Tervezte: SEBESTYÉN Sándor Eleje: stilizált lobogó, Anjou-liliom
 2. Bíró Szabolcs: Anjouk I. - Liliom és vér 20% kedvezménnyel csak 2792 Ft a lira.hu-nál. ( kiadás éve: 2015; 320 oldal) Olvasson bele a könyvbe
 3. Bíró Szabolcs : Liliom és vér - anjouk i. ID: 0000191731. 5 4 3 2 1 Értékelés: 0 / 5. ISBN: 9789632932378. birtokra, hogy csaknem egy évtized után ismét hadba hívja a lovagot. Csák Máté, a Felvidék hadura, az Anjou-ház legnagyobb ellensége meghalt, s itt az idő, hogy huszonnyolc várát és teljes tartományát.
 4. 2018.08.08. - Explore Vidinszkiné Ónodi Anikó's board anjou liliom on Pinterest. See more ideas about liliom, emléktárgyak, cserkészet
 5. Karl Robert (1307-1342) Garas /Groschen/, (Ag), 1334-36, verdejegy nélkül /o. Mzz./ Av: MOnETA•DO-MInI•KAROLI király trónuson jogarral és országalmával, lábainál két egymásnak háttal fekvő oroszlán /thronender König mit Zepter und Reichsapfel, zu seinen Füßen zwei ruhende Löwen/ Rv: +DEI•GRATIA•REGIS•hVnGhARIE keresztek alkotta gyűrűben Anjou-magyar címer /im.

Az egyetemi zászló - btk

Bíró Szabolcs: Anjouk I. - Liliom és vér #olcsó áron a Pepitán. . Pepita.hu - Online gyermekáruhá Bíró Szabolcs. Anjouk I. - Liliom és vér. Kiadó: Athenaeum Kiadó ISBN: 9789632932378 Megjelenés: 2015-03-27 11:00:00 méret: 125 mm x 200 m Av: +LODOVICI•D• G•R•VnGARIe liliomos, hatkaréjos díszítményben rutapajzsos magyar-Anjou címer /in einem mit Lilien verzierten Sechspass Rautenschild mit Ungarn-Anjou Wappen/ Rv: *SAnTVS•LA-DISLAVSR-• Szent László bárddal és országalmával /Hl. Ladislaus mit Hellebarde und Reichsapfel/ verdejegy /Mzz./ P-G Petrus Chimle 3. Bocsánatkérő levelet írt Orbán Viktor azoknak a néppárti tagpártoknak, amelyeket megsértett, és amelyek a Fidesz kizárását követelik. Most ismertté vált a pontos szöveg. Az egyik megszólított belga flamand politikusnak ez nem elég. Kedves Elnök úr, Nemrégiben arról értesített Joseph Daul elnök..

Magyar Állami JelképekMűkő szobrok kerti díszek

mészkő színű anjou liliom - szobormuhely

Később, a vegyesházi királyok korában, az uralkodók jelképei, és színei is megjelentek a zászlókon pl. Anjou-liliom. Ugyanakkor a vörös és a fehér színek, valamint az árpád. A hivatkozott irat 5. pontja szerint: A Pro Facultate kitüntetés 135 mm átmérõjû, 7 mm vastagságú emlékérem, melynek egyik oldalán a Pécsi Tudományegyetemet 1367-ben alapító Nagy Lajos király portréja, az Anjou-házra utaló két liliom, az egészségügyi ellátás szimbólumaként Aszklepiosz botja, az egészségügyi.

liliom - Magyar Katolikus Lexiko

A spanyol királyi család egyetlen tagja sem vett részt az önjelölt Duc d'Anjou esküvőjén. Lányuk Eugenia ben született március 5-én 2007 Miami, Florida. 2007. június 3-án keresztelték meg. 2010. május 28-án ikerfiak, Louis és Alphonse születtek New Yorkban, Henri herceg pedig 2019. február 1-én a) Címer: álló, háromszögletű, átlósan kettéosztott, felsőrészben arany, alsórészben vörös színű katonai pajzs, melynek alapját zöld színű halom foglalja el s a halmon négytornyú, ezüst vár emelkedik arany csillag és félholdkíséretében

műkő szobrok kerti díszek

Papírmalmok Magyarországon Magyar Nemzeti Levéltá

Csikász Lajos Anjou lobogók alatt című, az Anjou-ház Magyarországon töltött évszázadait feldolgozó regénysorozatának negyedik része méltó folytatása az Ezüst sávok, arany liliomok, Diadalmas liliomok és.. 1321. Bátor Attila egykor templomos lovag volt, a király első embere, aki ott küzdött az Anjou-lobogó alatt, vérét hullajtva az akkor felemelkedő dina.. 1321. Bátor Attila egykor templomos lovag volt, a király első embere, aki ott küzdött az Anjou-lobogó alatt, vérét hullajtva az akkor felemelkedő dinasztiáért. Az évek során legendás harcossá vált, ám.. Mit és miért csinál egy régész? Mi történik egy ásatáson? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők február 22-én szombaton Hullám Dénes régész tárlatvezetésén a Megmentett Örökség című régészeti vándorkiállításban

Na és ezt tudta a pécsi egyetemről? pecsma

Csikász Lajos Anjou-lobogók alatt című, az Anjou-ház magyarországi uralkodásának évszázadát bemutató regénysorozatának második kötetében a rozgonyi csatát követő három év eseményeit dolgozza fel megszokott..