Home

Szie rovartani tanszék

Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék 2016. november 18. 12:11 Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar • 1118 Budapest, Villány út 29-43. • E-mail: info@kertk.szie.hu. Rovartani Tanszék Tanszékvezető: Dr. Fail József egyetemi docens. Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44. A épület, 2. emelet Szőlészeti Tanszék Tanszékvezető: Dr. Bálo Borbála egyetemi docens. Cím: 1118 Budapest, Villányi úr 29-43. K épület, 2. emelet Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Tanszékvezető: Dr. Kardos. Rovartani Tanszék tanszékvezető beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, maximum 5 évre, de legfeljebb a 65. év betöltésé-ig szól Az így létrehozott Állattani Tanszék megbízott tanszékvezetoje 1959-ig Huzián László egyetemi adjunktus volt. Miután 1959-ben az Állattani Tanszék Gödöllőre, a mai helyére költözött, a két évvel korábban hozzácsatolt Rovartani Tanszék kivált szervezetéből Search this site . Belépés. Main TT

A kidolgozott analitikai módszerekkel társtanszékek közreműködésével (Rovartani Tanszék, Kórtani Tanszék) a zöldség-gyümölcs ágazatban felmerülő növényvédelmi kérdésekre adjuk meg a választ, például: hatóanyagok kinetikai viselkedésének összefüggése az alma tárolása során tapasztalt gyümölcsminőségi. Mély megrendüléssel fogadtuk, hogy dr. Vétek Gábor, a SZIE Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék egyetemi docense 2020. december 26-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Vétek Gábor 1980. augusztus 19-én született Budapesten. 1998-ban az egykori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemre nyert felvételt, ahol 2003-ban. A Módszertani Tanszék alapvető feladata a gazdasági folyamatokkal kapcsolatos statisztikai és módszertani ismeretek fejlesztése, készségszintű elsajátíttatása. A társadalmi-gazdasági folyamatok számadatokkal való leírása, rögzítése, adatbázisok kialakítása, az adatok közötti összefüggések feltárása, elemzése, prognosztizálása, mely alapvető fontosságú a.

CEEPUS Ösztöndíjak. Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) Erasmus+ ösztöndíjak. Kutatás, innováció. Pályázatkezelési és Innovációmenedzsment Igazgatóság. Futó projektek. Hallgatói innovációs élet. Innovációs Központ. Szent István Biztonságkutató Központ A Tanszék története Az Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Karán a zöldségtermesztés 1946-ig csak tantárgyként szerepelt. 1946-ig Csonti Szabó István oktatta a tárgyat, majd 1946-ban Somos András kapott megbízást a tanszék megszervezésére Szent István Egyetem • 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. • Telefon: 06-28-522-000 E-mail: info@szie.h A Tanszék munkatársai folyamatosan törekednek arra, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon készüljenek önálló módszertani és gazdaságelemző tanulmányok. A Tanszék biztosítja a PhD képzés magas szintű statisztikai módszertani hátterét. Dr. Vinogradov Szergej egyetemi docens tanszékvezet A Rovartani Tanszék részéről évek óta végzünk alap- és alkalmazott jellegű kutatásokat számos idegenhonos, illetve inváziós rovarfajjal kapcsolatban, melyek eredményei többek között a tanszék munkatársainak publikációiból ismerhetők meg. Bízunk benne, hogy a tudományos élet és a szakmapolitika döntéshozói is.

Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék http://rovartan

Az Üzleti Gazdaságtani Tanszék által oktatott tantárgyak jelentős részével a legtöbb hallgató már tanulmányainak legelején találkozik, ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy megfelelő szakmai alapokkal és érzékeny oktatói hozzáállással vezessük be a magyar és külföldi hallgatókat az egyetemi létbe A Rovartani Tanszék programja a kari nyílt napunkon 'Miből lesz a cserebogár?'. A program keretében az érdeklődők megismerkedhetnek a Tanszék rövid történetével és áttekintést kapnak az oktatási és.. Nagy István agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata elismerést adományozta dr. Pénzes Bélának, a Kertészettudományi Kar Rovartani tanszék nyugalmazott egyetemi tanárának a hazai növényorvos képzésben végzett iskolateremtő munkájáért, kutatói és publikációs tevékenységéért Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar • 1118 Budapest, Villány út 29-43. • E-mail: info@kertk.szie.h

Tanszékeink SZIE Kertészettudományi Ka

A Számviteli Tanszék a Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán működik a Pénzügy, Számvitel és Kontrolling Intézetének részeként. Tanszéken folyik a számviteli és pénzügyi szakterületekhez tartozó oktató és kutatómunka. Az intézetben lévő három tanszék a Számvitel Tanszék, a Pénzügy Tanszék és a Kontrolling Tanszék szorosan. 1 SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék, Budapest 2 SZIE Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék, Budapest 3 PE Georgikon Kar, Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék, Keszthely AZ INVÁZIÓS TÖLGY CSIPKÉSPOLOSKA (CORYTHUCHA ARCUATA SAY, 1832) GYORS TERJEDÉSE ÉS VÁRATLAN TÖMEGSZAPORODÁSA KELET

SZIE Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék Témavezető: Dr. Tóth Miklós tudományos tanácsadó, MTA rendes tagja MTA ATK Növényvédelmi Intézet Alkalmazott Kémiai Ökológia Osztály Belső konzulens: Dr. Vétek Gábor egyetemi docens, PhD SZIE Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék A tantárgy keretén belül kerül oktatásra a mezőgazdasági termelés állattani alapjai is (Rovartani Tanszék oktatásában), ahol a hallgatók ismereteket szerezhetnek a legfontosabb állati törzsekről, a védett és honos állatokról, illetve a legfontosabb mezőgazdasági fajokról Tanszéken folyik a pénzügyi szakterületekhez tartozó oktató és kutatómunka. Az intézetben lévő három tanszék a Számvitel Tanszék, a Pénzügy Tanszék és a Controlling Tanszék szorosan együttműködve végzi tevékenységét, mind az kutatás, mind az oktatás területén, valamennyi képzési szinten és gödöllői Karon a magyar és az idegen nyelvű képzésekben.

Sokat ártanak a hamis állítások a Georgikon jövőjéről. megtekintés. továb Vezetéstudományi Tanszék A tanszékünk elkötelezettségének alapja, hogy a jövő vezetőit képezzük, azaz nemcsak szakmai szempontból kell példamutatónak lennünk, hanem az egyetemes emberi értékeket is képviselnünk kell

SZIE, Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 44. Telefon: 3057219 drótposta: haltrich.attila@kertk.szie.hu Magyar Rovartani Társaság (MRT) 1088 Budapest, Baross utca 13. www.rovartani.hu A Magyar Rovartani Társaság célja és fela-data a rovartan általános művelése, elsősor Intézményünkben a SZIE-re jelentkező hallgatók, marketing felsőoktatási tanulmányaik mindhárom szintjét: BA, MSC, PhD is elvégezhetik. Küldetésünk. A Marketing Menedzsment Tanszék kiemelten fontosnak tartja, hogy a hallgatók naprakész ismeretekkel rendelkezzenek

SzIE, Kertészettudományi Kar. Rovartani Tanszék . 12 00 - 12 15 A szilva vírusmentesítése. és a vírusmentesítés nehézségei . Dr. Preininger Éva - tud. igazgató helyettes. NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet - Hozzászólások - 12 15 - 12 30 Sikeres vagy sikertelen a . homoki szilvatermesztés. Marosi Mihál Email: fail.jozsef@szie.hu; Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék 1118 Budapest, Ménesi út 44. Magyarország Tel.: +36 1 3057218 Fax: +36 1 3057672 Email: fail.jozsef@szie.h Bilkó Ágnes - etológia, viselkedésökológia / növény és növényevõ kapcsolatának vizsgálata, szülõ-utód kapcsolat, táplálékkínálatra vonatkozó információátadás mechanizmusai (Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológia Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C., Tel.: 06 1 3812179, E-mail: bilko@ludens.elte.hu Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve CIGÁJA (BERKE) Gáspárdy András SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Állattenyésztési, takarmányozástani és laborállat-tudományi Intézet, Budapes

Állattan Tanszé

ban SZIE) Rovartani Tanszék által üzemeltetett webkamerás csapdák adatai szolgálnak alapul . A Rovar-tani Tanszék által fejlesztett web-kamerával ellátott csapda (távcsap-da) egy hagyományos RAG típusú szexferomon csapda, amelyben egy webkamera található . A csapda a webkamera által naponta készít ké Gábor-Rovartani Tanszék) • Kreditmobilitás Európán kívüli tanulmányokhoz (kartól függő partnerekhez) Szent István Egyetem, 2100 Gödöllô, Páter Károly utca 1. Tel.: 06-28-522-000. e-mail: erasmus-out-godollo@szie.h

Pedagógia Tanszék Humántudományi Intéze

 1. SZIE, Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 44. Telefon: 3057219 drótposta: haltrich.attila@kertk.szie.hu Magyar Rovartani Társaság (MRT) 1088 Budapest, Baross utca 13. www.rovartani.hu A Magyar Rovartani Társaság célja és feladata a rovarta
 2. NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: SZIE KTK Rovartani Tanszék 1118 Budapest, Ménesi út 44.A épület, 2. emelet II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db Mikrocentrifuga beszerzése 2 db rotorral, leszállítással. Új, még soha nem használt termék beszerzése, a részletes paramétereket a műszaki leírás tartalmazza
 3. SZIE - MKK - TDT - Motivációs - Nap - 2020. 09.28 MATE Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézet Jogi Tanszék 2020/2021. GEK - DJB - kari feladatok - 2019/202
 4. 4 SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék, Budapest 8 NEONIKOTINOID SZERMARADÉKOK NAPRAFORGÓBAN ÉS KUKORICÁBAN AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET MÉRÉSEI ALAPJÁN TÓTH PÉTER Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Budapest SZÜNET 23 7. ÁRPÁT FERTŐZŐ PYRENOPHORA-FAJOK GENETIKAI ROKONSÁG

Ágoston Boglárka Rovartani Tanszék, Növényorvos MSc I. évfolyam Az arrhenotok dohánytripsz és a nyugati virágtripsz rendhagyó szerepe a táplálékláncban Témavezetők: Dr. Fail József egyetemi docens, tanszékvezető Farkas Péter tudományos segédmunkatárs Bärnkopf András Rovartani Tanszék, Növényorvos MSc II. évfolya 2 SZIE Kertészettudományi Kar, Növénykórtani Tanszék, Budapest 3 SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék, Budapest A SZILVA-LEVÉLBOLHA (CACOPSYLLA PRUNI (SCOPOLI, 1763)) JELENLÉTÉNEK FELMÉRÉSE ÉS ' CA. PHYTOPLASMA PRUNORUM' KÓROKOZÓVAL VALÓ FERT ŐZÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA EGY HEVES MEGYEI KAJSZIBARACK ÜLTETVÉNYBE

- egyetemi tanár, SZIE KERTK Rovartani Tanszék. 11. 00 . A növényvédelmi rendelet módosításából adódó aktuális feladatok. Jordán László. Bár a parazitoidot már a gazdaszervezet 2000-es évek elején történő hazai megtalálását követően célzottan keresni kezdték a SZIE Rovartani Tanszékének munkatársai, akkor még nem bukkantak rá a lepkekabóca által kolonizált növényeken és területeken. 2015 márciusában azonban egy növényvédelmi állattan vizsgára.

Felhívás a Kertészettudományi Kar 44. TDK Konferenciájára. A Kertészettudományi Kar XLIV. (44.) Tudományos Diákköri Konferenciája 2017. november 21-én kerül megrendezésre. Az előzetes jelentkezés határideje: 2017. október 12. A pályázat leadásának legvégső határideje: 2017. november 2. (csütörtök) 12 óra. A 1,5. 1SZIE Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék, Budapest 2SZIE Kertészettudományi Kar Növénykórtani Tanszék, Budapest E-mail: farkas.peter@kertk.szie.hu A dohánytripsz ( Thrips tabaci Lindeman, 1889) világszerte számos kultúrnövény termesztését befolyásoló kártev ő, azonban a hagymafélék gazdaságos el őállítását. Rovartani Tanszék Növénykórtani Tanszék Dr. Pénzes Béla Dr. Palkovics László November 2 1. 14. Biotrágyák, termésnövelők, biostimulánsok és modern talajerő/talajegészség - gazdálkodási, növénytermesztési módszerek Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszék Dr. Bíró Borbála November 2 8. 15 SZIE Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék, Budapest Inváziós kártevők (9.) A sorozat megtervezésében és szerkesztésében közreműködik: dr. Keszthelyi Sándo Egy, a Rovartani Tanszék és együttműködő partnerei által koordinált országos felderítési programnak köszönhetően pedig 2018 novemberére kiderült, hogy az ázsiai márványospoloska hazánk számos további pontján jelen van, az összes megyében megtalálható, sőt, többfelé - különösen nagyobb településeken.

Marczika Andrásné dr

Szent István Egyetem, 2100 Gödöllô, Páter Károly utca 1. Tel.: 06-28-522-000. Fax: 06-28-410-804 •Nyelvi tanszék meghallgatás ERASMUS József1 (1SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék, Budapest, 2Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Budapest): Növényvédő szer okozta mérgezések modellezése háziméheken 12.00-12.10 Alexandru Manoliu1 - Neculai Barabaş2 - Bartók Katalin3 (1Institutului de Cercetări Biologice, Iași, 2Facultatea d

Kínai delegáció a Rovartani Tanszékén | SZIE

Gyászhír - Elhunyt dr

ERASMUS PLUS PROGRAM Szent István Egyetem, 2100 Gödöllô, Páter Károly utca 1. Tel.: 06-28-522-000. Fax: 06-28-410-804. E-mail: info@szie.h (SZIE Növényvédelmi Intézet, Rovartani Tanszék) Fürtön Alíz (Növényvédelmi Szövetség) Zsigó György (Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara) Zöldfelületek A vadgesztenyelevél-aknázómoly szexferomoncsapdák fogási adatai 2018-ban Hímek száma/csapda 60005000 4000 3000 2000 1000 0 kecskeméti református. II. Országos Szőlész-borász Konferencia. 2018. 10. 03., szerda, 15:45. Az elmúlt évben első alkalommal tartott Országos Szőlész-Borász Konferencia sikerére alapozva a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Bor Akadémia, valamint a Junibor ismételten megrendezi az ágazat legfőbb szakmai tudásmegosztó fórumának tekinthető. 2KaposváriEgyetem,Természetvédelmi- ésKörnyezetgazdálkodási Tanszék,Kaposvár 3SZIE,ÁllattaniésÁllatökológiai Tanszék,Gödöllő 4Haszonállat-génmegőrzésiKözpont MéhészetiIntézet,Gödöllő 9

XIV

Módszertani Tanszék Közgazdasági és Módszertani Intéze

SZIE MKK Kertészeti Technológiai Intézet Telefon: 06 (28) 522-071 Fax: 06 (28) 410-804 E-mail: Dimeny.Judit@mkk.szie.hu Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottság elnöke: Dr. Pénzes Béla egyetemi docens, kari TDT elnök Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 35-43 begyűjtött leveleket a SZIE Alkalmazott Kémia Tanszékének laboratóriumába való szállítás során hűtőtáskában, illetve a feldolgozásig mélyhűtőben tároltuk. A vizsgált juharfákon gyakorinak mondható, szúró-szívó szájszervű rovarok (poloskák Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék, Budapest): A fejes káposzta védelme a dohánytripsz ellen Gullner G. - Tóbiás I. (MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Budapest): Lipoxigenáz enzim aktivitásának mérése tobamovírusokkal fertızött paprika növényekben 187 193 195 200 206 208 221 23 Üllői Lógyógyászati tanszék költsége 10O050125 Kisállatklinikák ügyeleti díja oktatás 10O050126 SZIE_NTTI_NVKP_16 Dr.Kassai M.Katalin 31MKK22 31P042002 NVKP_16_0023 31P042003 NVKP_16_0003 31P042004 Rovartani Tsz 72O060116 PhD - Szőlészeti Tsz Dr. Bálo Borbála 72O06011 A Szent István Egyetem Rovartani Tanszék munkatársainak egy márványospoloskához kapcsolódó vizsgálatukhoz lenne szükségük több száz telelő poloskára Budapest (ill. Pest megye) bármely pontjáról. ha jelezni tudnátok azt Vétek Gábor kollégánk részére a Vetek.Gabor@szie.hu e-mail címen

A Szent István Egyetemen a Sör- és Szeszipari Tanszék munkatársai olyan sörkülönlegességeket alkottak, SZÉP MAGYAR KÖNYV DÍJ - Szakkönyvek - Rovartani kutatások TudományPláza 2020/09/17. Mi magyarok. amelyet kifejezetten szoptatási időszakra ajánlanak a SZIE kutatói A tábor utolsó délelőttjén lehetőség nyílik tesztfeladat írására. Azon regisztrált és a táborban részt vevő hallgatók közül, akik a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karára 2018/2019-es tanévre felvételt nyernek, témakörönként a 3-3 legtöbb pontot elért hallgató részére a Kaposvári Egyetem 10.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyete

SZIE Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék, Budapest Inváziós kártevők (6.) A sorozat megtervezésében és szerkesztésében közreműködik: dr. Keszthelyi Sándo Az Agrártudományi pályaorientáció az ágazat versenyképességének javítása, a szakember-utánpótlás erősítése érdekében, a képzési környezet innovatív fejlesztésével program keretében a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara három témakörben nyári ifjúsági egyetemet szervez 2017.08.14-18. között a Campus területén, illetve az Egyetemhez. Dr. Pénzes Béla Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék: A szilva kártevő együttese . Dr. Surányi Dezső tudományos főmunkatárs: A hazai szilva fajtahasználat lehetőségei és korlátai . Kelemen Péter Agro Consulting Trade Kft.: A szilva piaci helyzete . Kirilla Zoltán - Szabó Luca - Preininger Év Budapesti Corvinus Egyetem, KTK, Rovartani Tanszék: Hankó Márti: MH Logisztikai Ellátó Központ: Harnos Andrea: SZIE ÁOTK: Dr. Harnos Zsolt: Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Matematika és Informatika Tanszék: Hartay Mihály: ÖKO-Pack nonprofit Kft. Haszpra László: Országos Meteorológiai Szolgálat: Hertelendy. E vizsgálatok mindegyike a SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék - OMME SZABÓ Á. A folyamat lényege, hogy egyenletesen, nagyobb mennyiségű, krómmentes rovar - és gombaölő folyadékot juttatnak a fa belsejébe

A Tanszék története http://zoldseg

 1. 11:50-12:20 dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék - Növényvédő szer okozta mérgezések modellezése méheken 12:30-13:15 Etienne Bruneau: Az Európai Méhészeti Koordinációs Központ (BeeLife) munkája 13:30 Ebé
 2. 11:50-12:20 dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék - Növényvédő szer okozta mérgezések modellezése méheken. 12:30-13:15 Etienne Bruneau: Az Európai Méhészeti Koordinációs Központ (BeeLife) munkája. 13:30 Ebé
 3. 2 SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék, Budapest BEVEZETÉS Az előző esztendőben végzett kísérletünk során a tebukonazol és az acetamiprid hatóanyagú, méhekre nem jelölésköteles növényvédő szerek együttes használata esetében a méhek viselkedésének megváltozását, és 2
 4. - 2009- SzIE - MTA NKI (KÉKI, NAIK AKK) kihelyezett Ökotoxikológiai Tanszék, Budapest (tanszékvezető 2010-ig) - 2010-2014 SzIE, KGA MSc, Gödöllő (Ángyán József, Kriszt (Magyar Rovartani Társaság) - 2010 Pro Biokultúra érem (Magyar Biokultúra Szövetség).
 5. Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék • vetek.gabor(kukac)kertk.szie.hu: Vörös Judit: Zöldi Viktor: Magyar Természettudományi Múzeum Állattár jvoros@nhmus.hu: Országos Epidemiológiai Központ. viktor.zoldi(kukac)thl.fi: Zsuga Katalin : AGRINT Kft. Gödöllő • zsuga.katalin(kukac)gmail.co
 6. Katalin Radácsiné Hári Szent István Egyetem, Rovartani Tanszék Verified email at kertk.szie.hu Mária Höhn Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar Verified email at uni-mate.hu Koczor Sándor MTA ATK Növényvédelmi Intézet (Plant Protection Institute, CAR, HAS) Verified email at agrar.mta.h

A SZIE KERTK Rovartani Tanszékének inváziós fajokkal foglalkozó kutatócsoportja jelenleg is vizsgálja a kanyargós szillevéldarázs terjedését és biológiájának további részleteit, így a jövőben további ismeretek láthatnak napvilágot a fajjal kapcsolatban, melyek remélhetőleg a kártevő elleni környezettudatos. Varga János: agrármérnök, SZIE Trópusi és Szubtrópusi Mezőgazdasági Tanszéke (a tanszék alapítója és vezetője, Professzor Emeritus főtanácsosa). Kutatási terület: A fejlődő országok mezőgazdasági - vállalatgazdasági kérdései A Budapesti Corvinus Egyetem campusai, karai Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék Rovartani Tanszék DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS Tripszek elleni környezetbarát növényvédelem tényezői hajtatott paprikán Írta Molnár András Témavezet ő: Dr. Terbe István DSc. egyetemi tanár. Szabó Árpád, a Szent István Egyetem (SzIE) Kertészettudományi Kar rovartani tanszékén vizsgálta a kártevő életmódját és a védekezési lehetőségeket. Az atka kifejlett alakban telel a rügyekben vagy a kéregrepedésekben. Életük legnagyobb részét védetten, a levélen kialakuló apró gubacsokban töltik, akkor érdemes. A burgonyamoly, vagy burgonya-sarlósmoly (Phthorimaea operculella) elsősorban a föld melegebb éghajlatú területein elterjedt faj, mely világszerte a Solanaceae családba tartozó növények.

( Rovartani Lapok 12: 12-14. Jenser G., Meszleny A. & Szalay-Marzsó L. (1980): Study on the flight activity of aphid vectors of plum pox virus. - Acta Phytopath 1Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 44. *Kecskemeti.Sandor@kertk.szie.hu 2Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 44 Ezért arra kérjük, hogy hozzon be belőle a Corvinus Egyetem Rovartani tanszékére pár példányt, a meghatározás véget. Keresse ott Kollégánkat, Dr. Vétek Gábort, Ő fogja megvizsgálni a rovarokat. Amennyiben vidéken lakik, úgy küldje be borítékba, az Ő nevére és az egyetem címére. Rovartan Tanszék Budapest. A SZIE Budai Campus 2018-ban előfizetett folyóiratai Külföldi folyóiratok: Folyóirat címe Lelőhely American Journal of Enology AJEV Borászati Tanszék Deutsche Baumschule Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék Enologo Borászati Tanszék Erwerbsobstbau Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Garden history Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék Garten und.

Egyetemi tanári kinevezések SZI

 1. Szent István Egyetem, Rovartani Tanszék, Budapest, e-mail: fail.jozsef@kertk.szie.hu Biológiai növényvédelemről beszélünk, amikor egy károsító élő szervezet ellen egy másik élő szervezet felhasználásával védekezünk. A biológiai növényvédelem 4 típusábó
 2. Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar (SzIE-ÁOTK), Belgyógyászati Tanszék és Klinika Rendel ői Osztályára, illetve a 2003. júniusa és 2007. októbere között a F ővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) Állat-egészségügyi Osztályára bekerül ő denevérek vizsgálata és kezelése sorá
 3. - munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. - levelezési cím: 2030 Érd, Ágnes utca 30. Magyar Rovartani Társaság, SZIE Könyezettudományi Intézet Kémia Tanszék,.
 4. A SZIE MKK tanszékein a fenti MSc szintű képzéshez a feltételek biztosítottak. A képzésben részt vesznek többek között a Növényvédelemtani Tanszék, a Genetika és Növénynemesítés tanszék, Mezőgazdasági biotechnológiai és mikrobiológiai tanszék, amelyek infrastruktúrája a képzéshez megfelel

Új-zélandi-ausztrál kormányzati - kertk

 1. SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék, Budapest. Tovább a Gazdanapokra Ha szeretne Ön is részt venni, vegye fel velünk a kapcsolatot! Ha szeretne Ön is részt venni, vegye fel velünk a kapcsolato
 2. Szakmai önéletrajz Balog Adalbert Munkahely: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki és Humántudományok Kar, Kertészmérnöki Tanszék. E-mail-cím: adalbert.balog@ms.sapientia.ro, adalbert.balog@fulbrightmail.org Tanulmányok: 1. 1999-2003: Ph.D Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (jelenleg Szent István Egyetem) Rovartani Tanszék (Summa cum laude)
 3. 1 Kockázatok és nehézségek a repce tavaszi klórpirifoszos kezelésének időzítésében Szabó Árpád1, Tóth Péter2, Pénzes Béla1 1Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék 2Országos Magyar Méhészeti Egyesület Az őszi káposztarepce tavaszi növényvédő szeres kezelései során gyakran használunk olya
 4. Kar, Kertészmérnöki Tanszék. Családi állapot: nős, két gyerek Telefon: E-mail-cím: adalbert.balog@ms.sapientia.ro, adalbert.balog@fulbrightmail.org Tanulmányok: 1. 1999-2003: Ph.D Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (jelenleg Szent István Egyetem) Rovartani Tanszék (Summa cum laude)
 5. Tanszék, Debrecen): A vetésid ı hatása a napraforgó hibridek termésére és néhány betegségének el ıfordulására Salamon P. 1 - Palkovics L. 2 (14521 Berkesz, 2Mez ıgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 2100 Gödöll ı): Kolumbiai Datura vírus (Colombian Datura virus, CDV): Újabb veszélyes Potyviru

Üzleti Gazdaságtani Tanszék Vállalatgazdasági

 1. 1998- DATE Növényvédelmi Tanszék, egyetemi docens. 2000- 03 Szent István Egyetem, másodállású egyetemi docens . Oktatási tevékenység (1987-tõl a GATE-n, 1994-tõl a DATE-n) 1987- Növényvédelemtan c. tárgy gyakorlatait vezette nappali tagozatos hallgatóknak. 1990-91 .
 2. I Stent István Egyetem, Kertészettudományi Kat, Rovartani Tanszék, Budapest 2, Ors:úgos Mezógazdasågi Minösítö Intézet, Budapest Magyarorsúgon a '80-as évek kOzepe 6ta roljuk a dohánytnpszet (Thrips tabaci End.) a fejes káposzta (Brassica o/eracea C convar. capitara Ale'. var. alba IDC.]) jelentös kár
 3. A magyar kutatócsoport - Rakyta Péter, a Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék posztdoktora, Kormányos Andor, a University of Konstanz posztdoktora és Cserti József, a Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék egyetemi tanára, a posztdoktorok korábbi témavezetője - elméleti keretek között már 2011-ben tanulmányozta a grafénben az.
 4. Budapest: A Szent István Egyetem szakértői egyedülálló kutatómunka során megállapították, hogy a városi fák levelein kiülepedett por vizsgálata alkalmas eszköz lehet a levegőben szálló por- és nehézfém-szennyeződések mérésére. A vizsgálatok során az ezüsthárs molyhos, szőrös levelei bizonyultak a leghatékonyabb porszűrőnek
 5. 1 Szent István Egyetem Szőlészeti Tanszék, 1118 Budapest Villányi út 29. E-mail: Balo.Borbala@kertk.szie.hu, Bodor.Peter@kertk.szie.hu, Szobonya90@gmail.com, Bisztray.Gyorgy@kertk.szie.hu 2 Szent István Egyetem Biometria és Agrárinformatika Tanszék, 1118 Budapest Villányi út 29. E-mail: Ladanyi.Marta@kertk.szie.h
Tanszékeink | SZIE Kertészettudományi Kar64Kitüntetés-átadó ünnepség a Kertészettudományi Karon

Soroksári botanikus kert megközelítés Soroksári Botanikus Kert látnivaló a TúraBÁZIS-ba . A Soroksári Botanikus Kert létesítését a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Tanácsa 1962-ben határozta el. Célja a növénytani gyakorlati oktatás fejlesztése volt, elősegítve, hogy a leendő kertészmérnökök közvetlen kapcsolatba kerüljenek a növényekkel 2016. január 1. 1995. július 1-e óta, mint egységvezető irányította az egykori Élelmiszeripari Biotechnológia és Mikrobiológia Tanszék munkáját. A korábban működő tanszékek átszervezésével és összevonása után 1998. január 1-től az Élelmiszertudományi Tanszék vezetői feladatait látta el 2006. június 30-ig A Magyar Rovartani Társaság 839. a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya 1033. és a Magyar Természettudományi Múzeum közös ünnepi előadóülése Nagy Barnabás 95. és Mészáros Zoltán 80. születésnapja alkalmából 2016. szeptember 16. péntek 16 óra Magyar Természettudományi Múzeum, Semsey Andor előadótere Csaba Borbély fent van a Facebookon. A Facebookhoz csatlakozva tarthatod a kapcsolatot Csaba Borbély nevű ismerősöddel és másokkal, akiket már ismersz. A Facebook a megosztás örömét adja, így teszi a..