Home

Hogy hívjuk a habsburgok két ágát

A Habsburgok tisztában voltak azzal, hogy a Török Birodalom területei nagy anyagi lehetőségeket jelentenek, de ezt 1664-ben nem ők szerezhették volna meg. A háború költséges volt abból a szempontból nézve, hogy az udvari kincstárnak nem voltak megfelelő pénztartalékai Ha ezt a két királyságot a Habsburgok elvesztik, uralmuk a III. Frigyes kora előtt birtokolt örökös tartományokra (az osztrák hercegségekre és néhány elszórt svábföldi és elzászi területre) korlátozódik, s ez nagyban csökkentette volna esélyüket arra, hogy továbbra is német-római császárrá válasszák őket. II. A Habsburgok ún. osztrák ágát alapító I. Ferdinánd is spanyol földön született, de elmondható, hogy a dinasztia végig a korszakban nagyon erősen kötődött a Monarquía Católica-hoz. Annak ellenére sem keltette fel a hazai alkotmány- és jogtörténetírás figyelmét a spanyol szál, hogy nem csak A két regényben szerep16 különbözí nemzetiségí figurákat nagyjából két csoportba lehetne sorolni: j6 alattva- suk megnyilvánulása, nem önkéntelen, szükségsze- rúen torz artikuláció. hanem akart, szándékos tilta- kozás. Nem véletlen, hogy az akcentus olyankor lesz els6sorban az frói irónia céltáblája, ha hordozója na

Ne feledjük, hogy Magyarország ekkor még, egészen 1687-ig nem örökletes, hanem választómonarchia volt, I. Lipót is csupán azt követően ülhetett a magyar trónra és vehette át 1657-ben az ország kormányzását, hogy az országgyűlés két évvel korábban, 1655-ben megválasztotta és ezt követően Lippay prímás a pozsonyi. A hiperbola pontjait két osztályba sorolhatjuk aszerint, hogy melyik fókuszponthoz vannak közelebb. Amely pontok egy-egy fókuszhoz közelebb helyezkednek el, a hiperbola egy-egy ágát alkotják. Az pontok a hiperbola fókuszpontjai, és az egyenes és szakasz felezőmerőlegese a hiperbola tengelyei Ezekből vonja le a következtetést, hogy test és elme (lélek) reálisan különböznek. Ezt a nézetet hívjuk szubsztanciadualizmusnak, illetve karteziánus dualizmusnak. Az elmefilozófia gyakran nem tesz különbséget elme és agy között, a kettő kapcsolata pedig vitatott kérdés, ami a test-lélek problémában (binding problem. Azon kívül is csak erős megszorítással, hogy nem így hívjuk őket. Kun öntudat ugyan most is létezik, van is némi, a helyi értelmiség egy része által keltett reneszánsza a rendszerváltás óta, de ez alapvetően tájegységi identitás, rég nem etnikus alapokon áll Remélhető, hogy a majdani etelközi ásatások bizonyítani fogják, hogy eleink nem felejtették el egyhamar a Kazáriából hozott betűket. A kései avar korban a Kárpát-medencében egy rovásírást használtak, amelynek ábécéjét két legfontosabb emléke után nagyszentmiklósi-szarvasi rovásírásnak nevezzük

Az ugyan igaz, hogy Hunfalvyról - alaptalanul - már az 1850-es években feltételezték, hogy a Habsburgok ügynöke, de arról szó sincs, hogy elterjedt nézet lett volna, hogy a finnugor nyelvrokonságot a Habsburgok akarják a magyarokra erőltetni. Ez a nézet csupán a huszadik század második felében kezdett nagyobb teret nyerni. Ma esztétika alatt a filozófia azon ágát értjük, mely a művészet mibenlétét, jellemzőit kutatja. Szoktuk a szépség tudományának, művészetelméletnek is nevezni. Hétköznapi értelemben az esztétikus szó azt jelenti: szép, kellemes. Minden kornak megvan a maga esztétikája, tehát elmélete arról, hogy mit tart A nyelvészetnek azt az ágát, amelyik a nyelvrokonsággal foglalkozik, történeti-összehasonlító nyelvtudománynak hívjuk. A nyelvek történetét vizsgálva megfigyelték, hogy a változások nem véletlenszerűen, hanem szabályszerűen mennek végbe, magyarázza Fejes László Habsburgok hatalmát a kontinensen. Legyőzte a fran-ciákat a Rajna partján, Németalföldön és Itáliában, a Kárpát-medencéből pedig az ő vezetésével verték ki az oszmánokat a keresztény seregek. Savoyai ott har-colt Nagyharsánynál, Zentánál és Temesvár alatt, neki.

Legyen u és v két olyan csúcs a DFS-fában, hogy vezet út u-ból v-be. Hogyha az eredeti gráfban van fordított irányú, vagyis v-ből u-ba vezető él, akkor ezt az élt vissza-élnek nevezzük. Itt most van még néhány vissza-él. Vannak aztán olyan élek is, amelyek a DFS-fa két különböző ágát kötik össze és az ő megmaradékoknak, hogy mind nekünk, mind az utánunk következendő királyoknak minden hűtelenség szégyenvallása nélkül ellentállhassanak és ellentmondhassanak mind örökké. [] /1222. évi XXXI. törvénycikk/ a.) Nevezzen meg legalább két okot, ami az Aranybulla kiadásához vezetett! (elemenként 0,5 pont A Habsbik' mostanában azon dolgoznak, hogy visszakapják vagyonukat, mert ugye volt a Habsburg törvény osztrákiában, amivel kb. elvették kb. minden ottani vagyonukat. De se a család sok-sok ágát, se a legfontosabb, a kapcsolati tőkéjüket és családi hagyományaikat nem tudták elvenni. Ez meg talán jelentősebb, mint az anyagi vagyon A két ág dobási stílusában nagyon sokban hasonlít egymásra, ezért a legtöbb országban mindkét ágát versenyszerűen művelik az igazolt versenyzők. Steel: Ebben az ágban egy speciálisan elkészített szizálkenderből készült táblára dobnak a versenyzők, melynek a távolsága meghatározott (237 cm), és a tábla. Melyek a metodista misszió alapvető jellegzetességei? Egyházrendünk az egyház megbízatásáról a következőket fogalmazza meg: Az egyház megbízatása, hogy az embereket Jézus tanítványaivá tegye.A gyülekezet az a hely, ahol ez a megbízatás a legvilágosabban megjelenik, és megvalósul. (120. cikkely) E megbízatásunk alapja a nagy missziós parancs: az embereket.

Habsburg-török háború (1663-64) - Wikipédi

  1. dmáig figyelemr
  2. Százhuszonöt éve, hogy 1889. június 24-én Firenzében, Boldog Celestina Donati megalapította a piarista rend egyik női ágát. A Piarista Nővérek Kongregációja (Suore Calasanziane) az alapítás napján (e hét keddjén) hálaadó szentmisét tartott a nagykárolyi Kalazanci Szent József templomban. Az évforduló kapcsán a nagykaroly.szatmar.ro internetes portál Kürti-Bokor.
  3. denki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások.
  4. t a téma kapcsán kialakult vitát és annak elõzményeit. A tárgyban készült tanulmányokban, cikkekben, hol az egyik, hol a másik kifeje-zést olvashatjuk, helyenként pedig szinonimaként használják a két fogalmat. Az aláb

Habsburg-dinasztia » Múlt-kor történelmi magazin » Ki

K é re le m jólétre, e nélkül pedig soha sem külföld előtt a Habsburgok két tartjuk, bogy állami segítség Zemplénvármegye hölgyeihez. tlj !.u , ,v,vn' politikai független- országát egységesnek kell feltüntetni-, csakis olyan vállalatoknak adható, . seguntct Inkey Jánosnak és Török Katának két fia született, Gáspár és Boldizsár. Míg az idősebb katonatiszti pályáját járt be, és a család iharosberényi ágát alapította meg, Boldizsár a pallini ág ősévé vált. Pallin községet, ahogy a többi birtokot, Rigyácot, Petrit és Eszteregnye falvakat, illetve Iharosberényt. A két időpont között eltelt 7 hét magyarázatára alkalmas volna azt mondani, hogy Eszéken halt meg, ahogyan ezt nem egy helyen lehet is olvasni. Hisz Szlavónia kormányzója és eszéki várparancsnok is volt Mercy, és a holttest ideszállítása télvíz idején talán ennyi időt vett volna igénybe. 3

Főpapok és a „Wesselényi-összeesküvés - Szelepchény

A további két növény pontos, szövegből való meghatározására már korántsem olyan egyértelmű, mint a pálmaágé vagy a fűzfaágé. Az idézet felsorolásában a legelsőről, annyit tudunk meg, hogy itt a másik hárommal szemben egy termésről, vagyis egy gyümölcsről van szó, nem pedig ágakról Hogy hívják azt a síkidomot, amit két, egymásba írt, azonos középpontú kör határol? Figyelt kérdés. És hogyan számítható ki a területe? 2016. jún. 1. 15:39. 1/5 anonim válasza: 100%. Szerintem a körgyűrűre gondolsz. A területe pedig nagyon egyszerű: a nagyobbik kör területéből ki kell vonnod a kisebbik kör. Kirándulás a Somló hegyen, látnivalók. by radopeter1983 2020.08.18. 2020.08.18. Már a Bakony látnivalói cikkben is említettem, hogy az egyik kedvenc helyem a Somló hegy. Annak ellenére, hogy csak egy kiemelkedés a Marcal folyó menti síkságból, a hangulata és persze a borai miatt nagyon is ajánlom egy rövid kirándulásra Srácok hogy hívjuk azt, aki nem kurv4, csak a pasijával dug, de agyba-főbe? - Válaszok a kérdésre (2. oldal) Elfogadom. Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit Ez ÁLLATI! - hogy hívjuk a kölyköket ANGOLUL? 力 女 閭 煉 #állatkölcskökangolul #állatokangolul #angolonlin

Agy - Wikipédi

  1. t például a századforduló nagy jogtudósa, Csekey István: Károly a spanyol és a burgundi majorátusoknak lett a.
  2. Néhány nap múlva az apa ismét felmegy a fia szobájába, hogy jóéjszakát kívánjon neki. A fiának ismét lidérces álma van, az apja felkölti és kérdezi mi baj. A fiú most azt mondja, azt álmodta, hogy a nagypapa meghalt. Apja megnyugtatja, hogy a nagyi teljesen jól van, és betakarja a gyereket, hogy aludjon tovább
  3. Elsőként kezdjük a Jagelló-korral, amelyről Varga Szabolcs szerint elítélően írtunk előző cikkünkben. Mindenekelőtt fel kell hívjuk a figyelmet arra, hogy az akkori írásunknak nem volt célja, hogy egy egész történelmi korszakot a teljesség igényével értékeljen, megjegyzéseink pusztán egyetlen szemszögre, a mohácsi vereség előzményeire terjedtek ki

(Lehet, hogy Puzsér nem hallott még arról, hogy a Habsburgok osztrák és spanyol ágát szokás külön dunai Habsburg Birodalomként illetve Spanyol Birodalomként emlegetni? Azért arról ne feledkezzünk meg, hogy a Monarchia német nyelvű lakói is milliós nagyságrendben rekedtek a határokon kívül, többnyire szintén. Az 1914-1945 között zajló nagy európai polgárháború első szakaszában (1914-1918) Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia, vagyis az akkori Európa egyik nagyhatalma tagállamaként vett részt. Egyes vélekedések szerint ez a tény okozta a történelmi Magyarország vesztét. Szerény véleményem szerint azonban ez az állítás téves és történelmileg megalapozatlan - írja. port, mint a' malom az árpa kását; két keréken minden nap 3 mázsát készítenek. Sepsi Szentgyörgy Kossuthnak és Bemnek a' piacon két telket ajándékozott. Mii, midőn egy felöl lelkűnkből Örvendünk, hogy; ezen két magos keblű honfijak szé­ kely földi pcssessorofc Wfplr, r-7 Álta Károly elhatározta, hogy semmi mással nem foglalkozik, csal az alumíniummal. Neki ez bejött, és nem érdekli semmi más üzlet, csak ez. Ezért már arra is gondol, hogy további külföldi kapcsolatokat szerez, és bővíti az üzlet ágát. Megkérte, - fiát - hogy mérje fel a bánya készletét, hogy menni érc van, még a föld alatt Mikor pedig annyi volt a cseresznye, hogy az ágát majd letörte, akkor így búsított bennünket édesapánk: - Istennek hála, annyi az idén a cseresznye, hogy nem győzzük piacra hordani. Mind eladjuk a szépit - de azért nem kell ám mindjárt az egereket itatni. Jut is, marad is. Amit a madár kivágott, mind a tietek lesz

Még azt is el tudom képzelni, hogy ha valami csoda folytán mégis csak győztek volna Rákócziék, az ország megint csak kettészakadt volna, a Dunántúl maradt volna a Habsburgok kezén, de pl. a szintén császárpárti szerbek és horvátok által lakott vagy ellenőrzött déli területek is Két fajta alprogram létezik, az eljárás és a függvény. A nyelvek általában külön alapszóval jelzik, hogy melyikről van szó. A függvényt majdnem minden nyelvben a function szóval vezetik be, míg az eljárást a procedure szóval. Alprogram példák [szerkesztés] A feladat egy tetszőleges változó első bájtjának kiíratása Megállapítható, hogy az állami hatalomgyakorlást, annak minden ágát, így a végrehajtást (és részeként a közigazgatást) is eluralja a jog. Egyrészt egyre inkább csak jogi normákban eleve meghatározott módon gyakorolhatók az egyes hatalmak, másrészt a konkrét döntések is jogi formát öltenek

Hogyan hívjuk fel a figyelmet arra, hogy tegyünk magunkért? (magyar felirat elérhető a videó alján található cc gombra kattintva):.. Hogy melyik volt a két címerelem közül az újabb és melyik a régebbi, arra csak jól-rosszul megalapozott feltételezéseink vannak. A kettős kereszt ábrázolása először III. Béla 1190 körül vert pénzein, a vágásoké egy évtizeddel később, Imre király pecsétjén maradt ránk először minden ágát magában foglalja, s őt kiviláglik bel őle az is, hogy az akkori emberek többet értettek gyógyítás alatt, mint manapság. A láz a lélek betegsége, Gilbertus definíciója szerint: A láz egy természetellenes és a természet normális rendje ellen való h ő, mely A kérődzők előgyomraiban (bendő, recés, százrétű) nem termelődik emésztőnedv, e gyomorrészletek nyálkahártyáját többrétegű, elszarusodó laphám borítja.Az itt élőbaktériumok és protozoonok ugyanakkor intenzív, fermentatív jellegűemésztést végeznek, amely megelőzi a negyedik gyomorrészletben, az oltógyomorban, illetve a vékonybélben folyó enzimes emésztést Az eljárást úgy hívjuk, hogy egy ülésből végzett szívműtét, amit nőgyógyásszal közösen is megoldottunk már. Egy daganat miatt méheltávolításra szoruló páciensnek súlyos főverőérbillentyű-betegsége volt, és egyszerre operáltuk meg mind a két szervét

A Su Jok terápiában két kezelési módszer létezik: Az első -ez az önszabályozó Homo-módszer, amikor a szerv fájdalmas pontjaira hatunk a miniatűr megfelelhetőségi rendszeren belül. A beteg szervben az energia áramlás zavara miatt létrejön egy sajátos energetikai zárlat, amely helyen elektromágneses hullámok keletkeznek Indirekt tegyük fel, hogy a B-beli pontok nem pontosan az e egyenes pontjai. Így vehetünk egy e-re illeszkedo nem˝ B-beli P pontot. Erre a P pontra az eloz˝ o gondolatot felhasználva azt látjuk, hogy a˝ P-n átmeno˝ e-tol különböz˝ o egyenesekre˝ kell legalább egy-egy B-beli pontnak esnie, az e-n pedig tudjuk, hogy legalább két. A Hősök-höz a bevezető szöveg szerint azért talált ki hasonló játékot a DigitalSpy, mert már úgysem lehet tudni, hogy ki a jó, és ki a rossz, az időben előre-hátra ugrálások pedig végképp megzavarják a nézőket - akkor legalább igyanak tévézés közben.A fő szabály szerint a két sztárvendég, George Takei és Malcolm McDowell minden megjelenését egy tequilával. Két egybevágó derékszögű háromszög alakú kartonból deltoid alakú papírsárkányt készítünk úgy,hogy a háromszögeket átfogójuk mentén egy-egy nádszállal megerősítjük.A felhasznált háromszög befogóinak aránya 5:12,átfogója 117 cm hosszúságú.Milyen hosszú nádszálak szükségesek a sárkány. Akárhogy IS! A vér csakis vérrel pótolható ️Mindegy, hogy hogyan hívjuk fel a véradás fontosságára a figyelmet! Egyébként gratuláció, jól sikerült OVSZ!..

Elképzelhető, hogy a Habsburgok magyarországi restaurációját akarták finanszírozni a frankhamisítással 2017. december 19. 08:22 MTI Kilencvenkét éve, 1925. december 19-én jelent meg a Magyar Távirati Iroda közleménye arról, hogy Hollandiában letartóztattak három magyar állampolgárt, mert tízmillió francia frank értékű. A Cralusso új, szétnyitható kék Shell method kosár töltővel halak számára kontrasztos, figyelem felkeltő kosár töltéseket készíthetsz... Gerencsér Balázs: Kuti Éva kutató írt erről egy átfogó tanulmánykötetet, az a címe, hogy Hívjuk talán nonprofitnak.Ebben szó van a régi nő- és férfiegyletekről, a XIX. század olvasóköreiről, a Védegylet történetéről, amely a Habsburgok ellen, a magyar termékek támogatására jött létre A gazdák megtisztították a területet a tönköktől, gyökerektől, az aljnövényzettől, s 3-4 évig adómentesen művelhették az így nyert területet. A következő 10-12 évben azonban magas bérleti díjat fizettek, amit általában robottal váltottak meg. Ezeket a vadontól elhódított területeket nevezték szerződéses.

Hívjuk régi aláírásgyűjtőinket, hogy tegyék fel a Trianon 1920 feliratú maszkot, és folytassák! Hívjuk a Pesty László által fellelkesítetteket, folytassák! Folytassuk! Emlékeztessük Európát és a nagyvilágot, hogy a maga Trianonjába rohan. Ha Európa élni akar, ha élni akar a világ, akkor jóvá kell tennie Trianont Ezzel együtt két, teljesen különböző tapasztalati jelenséget foglalt bele elméletébe: a szexuáis elhajlást, melyet újraértelmezett mint a szexuális ösztön biológiai (vagy veleszületett) elfordulása az azonos neműek irányába - manapság ezt hívjuk homoszexualitásnak -, valamint a nemi-esztétikus elhajlást vagy. A KDFSZ panasszal fordul a Európai Bizottsághoz Egyes multik dolgozói nem mehetnek szavazni? Kategória: Hírek 2016.10.02. 10:33 Két nemzetközi tulajdonú áruházlánc több vidéki egységében ezen a hétvégén úgy osztották be a dolgozókat, hogy ők a munkaidőn kívül nem tudnak részt venni a vasárnapi népszavazáson - jelezte a Magyar Időknek a Kereskedelmi Dolgozók.

A Nádasdy-óra. Múzeumunk legbecsesebb darabja a Nádasdy-óra, melyet Rajottné Nádasdy Erzsébet adományozott intézményünknek. A több évszázadig a család tulajdonában álló műtárgyat a múzeum nagy becsben tartja, és büszkén mutatja be vendégeinek. Az óra egy nagy múltú család emléke. 1664-ben Szentgotthárdnál a. másik két igazgatási fajtában. 2. A közigazgatás fogalma A fentiek alapján megállapítható, hogy a közigazgatás is igazgatás. Állami szintű ciklikus tevékenység, a társadalom szükségleteit elégíti ki. Fogalmát sokan sokféleképpen határozták meg, ezek közös elemei, vagyis a közigazgatá

Eladó európa gÉniusza. savoyai eugén élete és kora (1663 - 2 380 Ft - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet Kevéssel azután, hogy kiderült: az atom - mag protonokból és neutronokból áll, vagyis a neutronok felfedezése után, Heisenberg azt javasolta, hogy tekint - sük a protont és a neutront egyetlen ré-szecske, a nukleon, két állapotának [6]. Megmutatta, hogy akkor a tulajdonsága - ik leírására haszonnal alkalmazható a Lehet, hogy tudunk újat mondani. Rowling regénysorozatát filmben is megnézhetjük, hiszen a Warner Bros filmstúdió megvette a megfilmesítés jogait, és 2001-ben be is mutatta az első kötetből készült filmet. Most jöjjön 12+1 extra információ, amiket eddig biztos, hogy nem figyeltél még meg. Ugye hogy így van? 1

Index - Tech-Tudomány - Makacs foltot hagy a kipcsa

Az 1620-as évektől kezdve Franciaország leginkább arra használta fel a harmincéves háborút, hogy kifárassza a Habsburg-ház mindkét ágát. Bár a császári ággal békét kötött, a spanyolokkal egészen 1659-ig háborúskodott, amikor is a pireneusi békében megszerezte magának Gravelines-t, Artois csaknem egészét Ha nincs király, jó a királynő is. Éppen háromszáz éve, hogy megszületett a Habsburg-ház nőági örökösödését lehetővé tevő pragmatica sanctio, amely eredetileg a dinasztia két tagja közötti titkos szerződés volt. III. Károly, a dinasztia utolsó férfi tagja számos machináció árán elérte, hogy birodalmában és.

A két felekezet, a lutheránus és a kálvinista egymással való versengése azonban megakadályozza, hogy egységes tábort alakítsanak. A politikai önállóságra törekvő fejedelmek érdekei tulajdonképpen azonosak, de összefogásuk részben vallási ellentétek, részben pedig hatalmi villongások miatt nem jöhet létre Annak ellenére, hogy Zsigmond a Habsburgok ellen harcolt a lengyel trónért, utóbb szövetségesük lett. Édesanyja, Jagelló Katalin buzgó katolikusnak nevelte, csodálta a Habsburgokat (főként a család spanyol ágát) a katolikus hit védelmére és terjesztésére irányuló erőfeszítéseik miatt, és Annát, II Tudom hogy egy picit elvetemült, és elrugaszkodott gondolat, de szerintem több pozitív hozadéka is lehetne. Mint például a kapcsolati tőkéjük, allkotmányos biztosítékok (lásd. nem pártkatonák kerülnének olyan pozícióba mint köztársasági elnök), ha olyan szerepben lépnének fel mint a Brit királyi család, nemzet összetartó erővé tudnának válni

Magyar: Hogyan formálták a betűket eleink? Az ősi írásunk

A Habsburgok temetkezési helyei közül csak az egyik a híres bécsi Kapucinusok temploma, ahová a napokban temették el Habsburg Ottót, az utolsó magyar trónörököst. Van például egy Nádori kripta Budán is - a család magyar ágának -, de még furcsább egy olyan főhercegnő sorsa, akit saját kérésére névtelen sírba temettek el, és még a források is. Tájékoztatlak, (csak hogy én is összekössem a két nagy nemzeti traumát, ahogy te teszed az írásodban) családom egy része Aradon maradva lett román állampolgár, és ott élte túl a vészkorszakot. Ami - ha nem Aradon, hanem mondjuk Marosvásárhelyen éri őket - nem biztos, hogy sikerül nekik Miből éltek a Habsburgok a két világháború között? 2012. november 28. 12:22 ahol az ott élő Habsburgok magánvagyonát részben meghagyták, vagy legalábbis a tulajdonjogukat elismerték, és noha egyértelműnek tűnik, hogy a magyar koronauradalmak és egyéb javak jövedelmeiből megélhetést lehetett biztosítani a.

Nyelv és Tudomány- Rénhírek - Egy nagyon buta infografik

Hogy hívjuk azt a hanghatást, amikor két nagyjából azonos hang egyszerre hangzik el? Figyelt kérdés. Legjobb példa erre amikor egy sörétes puska mindkét csöve egyszerre dörren el. #hang #hanghatás. 2014. máj. 21. 22:19. Sajnos még nem érkezett válasz a kérdésre Úgy látszik, se Gelsei Bíró, se Baráthosi Balogh nem tudták, hogy az a Habsburg Rudolf, akit ők olyan ádáz gyűlölettel árasztanak el, hogy vele kapcsolat­ban még a napot is letagadják az égről s még a hófe­hérre is hidegvérrel fogják rá, hogy fekete; akit annak ellenére, hogy az egész világtörténelem egyik legáltalánosabban tisztelt alakja, megtesznek egy.

Index - Kultúr - Génjeiben vagy nyelvében él a nemzet

E két hatalom viszonya most került oda, ahol a Habsburg-Porta kapcsolat a századfordulón vesztegelt: egyik sem képes ebben a térségben a másikkal szemben lépni. Még nem tudják, hogy a szituáció megváltoztathatatlan: Lengyelországról most kezdenek lehullani a {657.} hódításai, a Porta pedig a II. Oszmánt elsöprő. Az előbbi elképzelést kisnémet egységnek hívjuk (mert csak német államok vesznek benne részt), az utóbbit nagynémetnek (mert Ausztria hozta volna magával Magyarországot, Csehországot stb.). a német egyesítés vezéralakja: Otto von Bismarck: 1862-től porosz kancellár (=miniszterelnök). Kezdettől tudta, hogy az egyesítéshez.